Únor 2008

Aj ked som energeticky vampír tak mala rada an ochranu proti nam.-O energetických upíroch a ako na nich

19. února 2008 v 18:28 Vampíres
Na internete som objavil veľmi užitočný článok z oblasti psychohygieny: Negativní lidé a energetičtí upíři. Pretože styk s takýmito ľuďmi nás oberá o množstvo energie a bosorák potrebuje mať čo najvyššiu hladinu energie, je toto téma dôležitá - a navyše je užitočná aj pre bežný život a pre nebosorákov, takže bez zaváhania zakotvila aj tu:
Negativní lidé jsou jako černá díra. Z ničeho nic se objeví a vysají z vás všechnu energii. Snažíte se zůstat pozitivně naladěni a ve svém středu, ale jejich negativita vás odebírá o životní energii, začínáte být vyčerpaní a kolikrát začnete propadat depresi. Co s tím? Nejprve je potřeba zvážit, kdo z lidí, s nimiž se v životě stýkáte, je negativní.To však nemusí být tak snadné, jak se na první pohled jeví.
Někteří lidé se zdají být milí a příjemní, avšak ve skutečnosti to jsou jacísi "energetičtí upíři". Jak je poznáte?
 • máte najednou pocit, jako byste byli vystaveni nějakému neviditelnému nebezpečí
 • cítíte se nejistí, nervózní, nebo ve střehu
 • pociťujete mrazení, naskakuje vám husí kůže, i když je teplo, těšíte se, až se rozloučíte
 • udělá se vám nevolno
Mezi tyto lidi patří ti, kdo si neustále na něco stěžují, nezavřou pusu a nepustí druhého ke slovu, dramatizují a přehánějí, staví se do pozice oběti, které není pomoci, celý svět se proti nim spikl, nikdo je nemá rád atd.
Také si všímejte, o čem lidé hovoří. Hledají na všem neustále nějaké chyby? Stěžují si, aniž by pro zlepšení stavu něco udělali?
Jakmile zjistíte, kdo z vás vysává energii, můžete učinit opatření, jak se před nimi bránit. Navrhuji deset strategií, jak zacházet s negativními lidmi:

1) Odkud jejich negativita pochází?

Rozumíte tomu, proč je dotyčná osoba tak negativní? Protože nemá ráda svoji práci, je frustrovaná, cítí se chycena do pasti, chybí jí sebevědomí, takže jediným způsobem, jak ho získat, je druhé zraňovat a urážet? Objevíte-li příčinu jejich negativity, snáze jejich přístup pochopíte. Někdo se domnívá, že jediným způsobem, jak něčeho dosáhnout, je pomocí manipulace. Myslí si, že když nebudou naříkat a stěžovat si, nikdo je neuslyší a nebude jim věnovat pozornost.
Nezapomínejte, že jejich negativní chování je odrazem jich samých a vyzrazuje to, s čím se potýkají; odraz toho, čím jste vy, to není!

2) Usmívejte se a nenechte se do jejich hry vtáhnout

Jakmile začnou své bolestínské projevy, jenom se usmívejte a nijak to nekomentujte. Nenechte se do jejich problému zatáhnout. Pokud můžete, odejděte z místnosti. Negativní lidé se vás pokoušejí vytočit, aby si z vás mohli cucnout energie. Nechyťte se do jejich nastražené sítě negativity, protože jak to dopustíte, začnou z vás vysávat energii. Vydržte v pozici pozorovatele. Jako pomůcku si můžete říkat, že vás mrzí, jak je ona osoba nešťastná. Pošlete jí světlo., Pokud ho přijme, je to dobře, pokud ne, není to váš problém.

3) Navrhněte, abyste se začali bavit o něčem hezkém

Jakmile se dostanete ke slovu, zeptejte se např., co hezkého dneska prožili. Někdo si vůbec neuvědomuje, že se chová negativně. Prostě v takovém prostředí vyrůstali a žijí, takže se to pro ně stalo druhou přirozeností a životním stylem. Když jim to nenápadně připomenete, je naděje, že si uvědomí, jací jsou, a začnou smýšlet pozitivněji. Pro chronické stěžovatele a permanentní oběti tak navíc přestanete být přitažliví.

4) Představte si,

jak vás obklopuje bílé světlo (nebo že jste zahaleni do ochranných křídel andělů) Může se to zdát jako drobnost, ale schválně to vyzkoušejte a uvidíte, že to funguje. Zjistíte, že se vás jejich energie nemůže dotknout, protože jste pod ochranou ochranného štítu bílého světla.Tato technika je účinná i v případě, že negativní osobou je někdo, s kým se nemůžete přestat stýkat. Také se mi osvědčilo opakovat si "Jen když to dovolíš" - čímž mám na mysli, že někdo nás může zranit jenom tehdy, když mu to dovolíme.

5) Je to znamení?

Jste-li na duchovní cestě, zvažte rovněž, zda to není znamení k odchodu a posunu dál. Sama jsem vypozorovala, že někdy mi osud do cesty posílá lidi, když jsem se v nějaké situaci ustálila a nepřináší mi nic nového. Může to být něco jako posel, abychom se nenechali lapit do zlaté klese a pokračovali dál v naplňování svého snu. Tito lidé nám vlastně prokazují službu, protože nám poskytují "nakopnutí", abychom se konečně rozhoupali.

6) Co to vypovídá o vás?

Negativní lidé se z vás snaží vydolovat nějakou reakci. A jediným způsobem, jako toho mohou docílit, je najít vaši Achillovu šlachu, vaše zranitelné místo. Často to bývají pocity viny nebo výčitky, litování něčeho, co jste (ne)udělali, připomínání vašich minulých chyb, abyste cítili provinění či lítost, nebo abyste získali dojem, že vás nikdo nemá rád či že nejste dost dobří. Takže na místě je položit si otázku: "Proč se mě to tak dotýká?" Někdy se můžete o sobě dozvědět díky rozboru pocitů, které ve vás negativní člověk vzbudil, opravdu hodně. Navíc tím, že si to uvědomíte a začnete na tom pracovat, připravujete ony osoby o svůj "energetický spouštěč".

7) Potřeba pocitu potřebnosti

Zvažte, zda to, že trpělivě nasloucháte stížnostem druhého není maskovaným pocitem, že chcete být užiteční. Máte pocit, že vás ten druhý potřebuje? Pokud ano, pak se snažte sami sebe více oceňovat a zjistíte, že se vám to už tak často nestává. Vybírejte si, komu pomůžete. Když budete jenom dutou vrbou, které druzí svěřují své neustávající stížnosti, pak tím nikomu nepomůžete. Dobrým testem je zkoumání pocitu, jak se cítíte po té, co jste někomu "pomohli". Pokud jste utahaní, otrávení, znechucení nebo smutní, pak jste jim dali kus své energie. A to ani jednomu z vás neprospívá.

8 ) Opakujte stále dokola "Já vím, hm, ale prosím tě" apod.

To vám pomůže vystavět si ochranný val, jakousi stěnu, a druhého by to mělo teoreticky přestat bavit. Je to jenom teorie,. Ale pokud vám ostatní techniky selžou, pak stojí za vyzkoušení.

9) Vaše chyba to není

Možná máte dojem, že byste problémy toho druhého měli vyřešit, nebo jim v tom aspoň pomoci. Ovšem vy nejste za negativitu druhých, ani za jejich život zodpovědní. Nemusíte se cítit vinni, když oni jsou nešťastní. Zbavte se potřeby jim pomáhat nebo za ně řešit jejich záležitosti. Oni stejně žádné řešení nehledají; chtějí jenom vaši energii, takže musíte být silní a nedat jim ji. Můžete jim zkusit říci, že máte nějakou práci, a tak jim nemůžete dlouho naslouchat. Pokud toho nedbají, rázně hovor ukončete. Možná se vám to na první pohled jeví jako bezohledné a nelaskavé, ale proč byste se jimi měli nechat stáhnout? Když se oba ocitnete na dně, kdo vám pomůže zpátky nahoru?

10) Udržujte si elán a soustřeďte se na svoji vlastní energii

Tím, že se budete snažit zůstat vitální a budete si představovat, že jste pod ochranou, pomůže vám to udržet se ve svém středu a nepustit si druhé příliš blízko k tělu. Také platí, že čím méně pozornosti negativním lidem věnujete, tím méně je k sobě budete přitahovat.

"Energetičtí upíři"

se z času na čas objeví v životě každého. Je potřeba se naučit s nimi efektivně jednat, a to nejlépe dřív, než se v takovéto situaci ocitnete. Pokud se na to nepřipravíte, připraví vás oni o vaši cennou energii, ať si toho budete či nebudete plně vědomi. Také mají silný vliv na to, zda se nám podaří naplnit svoje sny a přání.Když si budete sami sebou jistí, nikdo z vás - pokud to nedovolíte - vaši energii nevysaje.

Minihatmatilka

19. února 2008 v 18:14 Malý bosorácky slovník
Malý slovník pre neznalých bosoráckej terminológie (aspoň tej na mojich stránkach):
akaša
piaty prvok, všadeprítomná spirituálna sila (energia), ktorá prestupuje celý vesmír; z tejto energie pozostávajú štyri základné bosorácke elementy: voda, vzduch, zem a oheň
amulet
predmet nabitý magickou energiou, ktorý sa obvykle používa na odrážanie negatívnej energie (na ochranu)
deosil
v smere hodinových ručičiek
eddie(s)
malé víry pri brehu riek, ktoré sa otáčajú proti alebo podľa smeru hodinových ručičiek a pomáhajú nám určiť, ktorá strana rieky je vhodná na aký typ bosorovania
gris-gris
číta sa "grigri" a pochádza z voodoo; označenie pre "mocné vrecko", teda vrecko, v ktorom sú pozbierané predmety (kamene, bylinky a iné predmety) zamerané na určitý magický vplyv; nosieva sa pri sebe, aby k nám priťahovalo želané veci
Human-Earth Dynamo Effect. Využitie točenia sa a vírenia na to, aby sme vytvorili dostatok pozitívnej alebo negatívnej energie na bosorovanie.
hex
kúzlo, čary, kliatba, slovom bosorácky úkon
ley lines
umelé zemské línie, často tvorené brázdami, cestami alebo inými priamkami
žľaza súvisiaca so sakrálnou čakrou
magický kruh
kruh vytvorený z osobnej moci, v ktorom sa odohráva väčšina magických rituálov; obvykle sa tvorí pomocou vizualizácie a podľa druhu mágie, ku ktorému sa hlásime, aj zariekavaním a magickými úkonmi
psychická linka
čokoľvek z vlastníctva targetu alebo jeho fotografia, čo nám pomôže presne špecifikovať, o koho ide; z nejakého dôvodu sú použité vreckovky vraj nevhodné (fuj!)
sigily sú symboly, ktoré používame pre komunikáciu s podvedomím. Pre podvedomie reprezentujú kondenzovanú formu nášho úmyslu.
sviečka oltárna
vysoká biela sviečka; najčastejšie sa používajú v dvojici a umiestňujú sa do oboch vzdialených rohov zariekacej, t.j. pracovnej plochy; tieto sviečky sa vždy zapaľujú ako prvé
v sviečkovej mágii reprezentuje naše targety podľa astrologického znamenia
talizman
predmet nabitý magickou energiou, ktorý sa obvykle používa na to, aby pritiahol mimoriadne sily k osobe, ktorá ho nosí
target
naša "obeť"; cieľ, na ktorý sa naše bosorovanie upína
toning
použitie hlasu na ozdravovanie organizmu; príspevky k téme toningu na tejto stránke nájdete v kategórii Zvuk
trigger
"spúšťač" - predmet (kotva), ktorá spúšťa do chodu rad asociácií
widdershins
proti smeru hodinových ručičiek
zasvätenie
rituál očisty a pripísania významu (tzv. dedikácie) nejakému magickému objektu; často sa používa pri tvorbe talizmanov a amuletov

Neplač

10. února 2008 v 11:14 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
1.NEPLAČ:zaobstaraj si 2 cierne sviecky a jednu cervenu sviecku.Postav ich do trojuholnika.Potom sa postav do jeho stredu s fotografiou svojho objektu sklamania alebo s listockom,na ktorom je napisane jeho meno.Vyslov nahlas toto:"Tak ako vietor unasa listy stromov,tak odo mna odlietaju moje city a zial,moje srdce uz nepatri tebe,zbohom."
2.ČARUJ S BOZKOM!:Natri si usta tmavocervenym ruzom a otlac svoje pery na biely papier.Pod odtlacok napis meno vyvoleneho muza a papier spal nad plamenom cervenej sviecky.Kym bude papier horiet,sustred sa nanho a opakuj:"Pobozkaj ma,ked sa stretneme,pobozkaj ma (jeho meno),pozdrav ma svojimi perami a povedz,ze som ti chybala.Pobozkaj ma!"

Kúzlo lásky s lipovým kvetom

10. února 2008 v 11:03 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Pridávam zopár jednoduchých čarodejníckych rituálov podľa nemeckej čarodejnice Sandry :
1. Kúzlo lásky s lipovým kvetom :
Za východu slnka uvar čaj z lipového kvetu. Sadni si k stolu tvárou na juh, daj za čajovú lyžičku medu do šálky čaju, 3x pomiešaj proti smeru hodinových ručičiek. Pritom mysli intenzívne na svojho partnera, alebo na predstavu o partnerovi, ktorého chceš čoskoro spoznať. Lipa a med silne podporujú energie lásky.
2. Mágia s trojuholníkom z kameňov :
Vezmi si svoje 3 obľúbené kamene a polož ich do tvaru trojuholníka, ktorého vrchol ukazuje na Juh. Posaď sa pred trojuholník, pozeraj sa ponad jeho vrchol tiež na Juh a povedz (najlepšie silným hlasom) :
" Všetko, čo teraz poviem, sa tak aj stane. "
Nezabudni pritom zachovať mieru. Prehnané, alebo pre iných škodlivé želania nemajú nádej uskutočniť sa.
3. Ochrana s koriandrom :
V malom vrecúšku nos so sebou koriandrové zrniečka, je to dobrý talizman proti chorobám, zvlášť vhodný pre tých, ktorých trápi migréna.
4. Pre hazardné hry :
Ten, kto rád holduje hazardným hrám, mal by si obe ruky ponoriť do studeného harmančekového čaju. Toto čaro má posilniť šťastie.
5. Čary lásky s kôprom :
Daj plnú polievkovú lyžicu kôprového semena do teplého kúpeľa, to silne zvýrazňuje erotickú atraktívnosť. Podobne pôsobia lupienky pomarančových kvetov, ktoré sa nosia vo vrecku.
6. Sila tymianu :
Trocha tymianu v malom vrecúšku ( pripomínam, že mnohí Indiáni nosia so sebou stále viacero malých vrecúšok s rozličnými bylinkami ako talizman) prispieva aj podľa starých gréckych tradícií k úspechu plánov. Tymián posilňuje vitalitu.
7. Zrkadlo - pomocník ku šťastiu :
Pri plánoch, o ktorých si myslíš, že vyžadujú trochu šťastia, môžeš pracovať s magickým zrkadlom. Celkom obyčajnému kozmetickému zrkadlu vezmeš všetky negatívne energie tak, že ho necháš hodinu pod tečúcou studenou vodou. Potom ho zabaľ do ochrannej hodvábnej šatky. Keď máš dôležitú záležitosť, napíš svoje želanie mastnou tužkou (alebo rúžom) večer predtým na zrkadlo a prikry ho potom bielou látkou ( stačí aj vreckovka, len nesmie byť hodvábna!) Ráno zotri nápis, oplachuj zrkadlo niekoľko minút pod studenou vodou a zase ho ulož až do budúceho použitia v hodvábnej šatke.
8. Dar šťastia :
Ak chceš niekomu, koho máš rada, dopriať energie pre šťastie a radosť, daruj mu citrón s napichanými špendlíkmi. Hlavičky špendlíkov by mali byť rôznofarebné- no ani jedna nesmie byť čierna.
9. Výlet do snov :
Pred usnutím si zober do ľavej ruky priezračnú odrodu kremeňa krištáľ a popros ho, aby ti pomohol na ceste do tvojich snov, zaviedol ťa len na pekné miesta a potom ti umožnil spomenúť si na ne. Zaspi potom s krištáľom v zovretej ľavej dlani. Keď sa zobudíľ, spomenieš si na svoje sny a mala by si si ich zapísať.
10. Udržiavanie zdravia :
Zober si najobľúbenejší kameň na pokojné miesto. Sadni si na zem, drž ho oboma rukami s koncentráciou na svoje zdravie, na svoju pohodu, prípadne na získanie strateného zdravia. Dýchni potom do kameňa, potom ho prilož ľavou rukou na choré, alebo potenciálne rušivé miesta na tele a povedz silným hlasom s koncentráciou smerom nahor :
" Liečivé sily vesmíru mi pomôžu zostať zdravá ( prípadne vyzdravieť)."
Podrž kameň ešte meditatívnu chvíľu na príslušnom mieste tela. V akútnych prípadoch by si to mala opakovať viackrát denne.
11. Najjednoduchšie rituály so sviečkami :
Postav sviečku podľa svojho výberu pred seba na prázdny stôl - napríklad bielu na očistenie od negatívnych energií, ohnivo červenú na záležitosti lásky, modrú alebo fialovú na meditáciu - a pozeraj do plameňa, pritom sa koncentruj na cieľ. Na to stačí niekoľko minút. Po skončení rituálu môžeš sviečku zahasiť. Ešte lepšie je, nechať ju celkom vyhorieť so svojim želaním.

Zaklínadlo proti zlej nálade

10. února 2008 v 11:01 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Zaříkadlo proti špatné náladě
Toto zaříkadlo můžeš říkat několikrát, během dne i v noci.
" Smutek moji duši tíží, žal mi srdce požírá, celý svět se na mne řítí, slza mi zrak zamžívá. Ale přesto říkám si, toto všechno překonám, vždyť i hůře možná bude, ale vždy se zvednu sám. Pohled upřu tedy vpřed, i kdyby se zřítil svět, soužení se nepoddám náladu už dobrou mám."

Zaklínadlo proti nepokojnému spánku

10. února 2008 v 11:00 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Zaříkadlo proti neklidnému spánku
Před spaním postačí 3x říci:
"Líhám si už do postele, slunce sedlo za horu, přeji si já v tomto čase pouze klidnou noc. Odháním od sebe stíny, co se tisknou obdál, chci spát spánkem klidným dnes, tak ať zmizí rychle pryč. Ať mi spánek už brzy sedne na víčka, svěžest, sílu přinese mi, do přicházejícího dne."

Proti bolesti

10. února 2008 v 10:58 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Proti bolesti
Pokud vás bude něco bolet či při jiných výrazných tělesných pocitech….bolest nesmí být tak velká, aby bránila koncentraci. Pokuste si uvědomit bolavou část těla, pokuste se svoji bolest prožít. Nehodnoťte, snažte se nechtít pocitu bolesti zbavit aspoň po dobu, kterou jste si předem určili. Vnímejte sami sebe skrze bolest. Buďte spokojeni s každým malým úspěchem v tomto cvičení - aspoň pro začátek. Až budete zkušenější, můžete nároky na sebe zvýšit.
Nebo můžete použít jedno starší zaříkadlo, které se používá při bolestech. Vyslovit ho můžeš pouze jednou. Při opakované bolesti tak můžeš udělat i několikrát během dne.
" Ihned odejdi, bolesti prudká, do dálky za lesy, už jsi mne mušila dost, tahala mě za pačesy. Odejdi tam, kde vítr spí, kde se Měsíc skrývá, kde se rodí letní rána, tam, kde duha přebývá. Nechej mne už na pokoji, nesužuj mne tak dlouho, beztak o to nestojím, říkám ti to po sté."

Ako získať odpoveď áno-nie na vaše otázky

10. února 2008 v 10:56 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Slúži na to, aby sme dostali odpoveď na naše otázky zo sveta "na druhej strane".
Potřebujute vonný olej, červenou svíci a sirky.
Svíčku potřete vonným olejem,zapalte a řekněte:
Svíce v živoucím plameni,
pojmenovat tě dovol mi,
pohybem plamínku naznač mi
zda souhlasíš, či nikoli
dávám ti jméno (pojmenujte plamínek).
Plamínek se bude míhat na vaše otázky.
Moja poznámka: Odporúčam začať tzv. kalibrovacími otázkami, teda otázkami, na ktoré vieme vopred odpoveď áno/nie. Takto zistíme, ktoré mihanie plameňa sviečky čo znamená.

Ochranu proti psychickým útokom

10. února 2008 v 10:55 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Univerzální obranou proti magickému útoku je vizualizace Bílého světla kolem celého Tvého těla, kterým nic neprostoupí (bude to vypadat jako by ses schoval do vajíčka). Tento světelný štít, Tě posílí a bude chránit před lehčím magickým útokem.
Pro silnější ochranu pokryj vajíčko jednostranným zrcadlem. Zrcadlo je tenká vrstva na povrchu vajíčka, z Tvé strany průhledná. Všechny magické útoky se budou od něj odrážet zpět k majiteli.

Rozhodnúť sa medzi dvoma partnermi

10. února 2008 v 10:54 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Dávam ho jedna k jednej, a to hlavne preto, že odpovedá na problémy niekoľkých ľudí z poslednej doby. Používa sa, keď máme dvoch možných partnerov, ktorí sa nám rovnako páčia a nevieme sa medzi nimi rozhodnúť. Ale vraj sa dá použiť i na rozhodovanie sa medzi akýmikoľvek dvoma vecami - mení sa podľa potreby.
Potrebujete: 7 sviečok (zo šiestich bude kruh, jedna vedľa vás), kyvadlo, papier a pero.
Postup:
 1. Na dve strany papiera napíšete dve mená, dáte si ho pred seba, ľavú ruku si dáte tesne nad plameň sviečky, do pravej ruky si zoberiete kyvadlo.
 2. Zavriete oči, myslite na kyvadlo a odriekajte kúzlo:
  "Rozhodnúť sa neviem
  koho mám radšej,
  ukáž mi kyvadlo
  u koho mám nádej?!"
 3. Potom kyvadlo nechajte voľne spadnúť z vašej ruky na papier, stále však majte zavreté oči. Až keď kyvadlo dopadne, pozrite, na koho dopadlo. To je váš vyvolený.

Odhalenie citov

10. února 2008 v 10:52 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Potrebujete: kruh z 8 sviečok+ jedna sviečka pred vami, papier, pero.
Postup:
 1. Na papier napíšte meno svojho vyhliadnutého objektu, pokrčte ho a držte ho v dlani. Odriekajte:
  "Ak lásku ku mne cítiš,tak ma hneď prezvoníš,
  ak chodiť so mnou chceš,smsku mi pošleš,
  ak zaspať kvôli mne nemôžeš,
  tak sa mi hneď ozveš,
  ak na mňa myslíš deň i noc, naša láska nadobudne moc."
 2. Pri čítaní kúzla myslite na objekt vašej túžby.
 3. Potom papier roztvorte a roztrhajte (zistíte, za koľko dní najviac sa vám ozve objekt), alebo papier spáľte (aby malo kúzlo rýchlejší účinok). Pritom rátajte sekundy, ako dlho bude papier horieť - toľko dní bude objektu najviac trvať, kým sa ozve, ale bude to kratšie ako pri roztrhaní.

šťastie a splnenie prianí

10. února 2008 v 10:51 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Potrebujeme:
 • 4 červené sviečky
 • 4 zelené sviečky
 • pohár vína
 • niekoľko jedlých semien alebo orechov
 • okruhliak (zaguľatený kameň).
Postup:
 1. Sviečky rozmiestnime do kruhu, striedame farby a rozmiestnime ich podľa kompasu. Sever, severovýchod, východ, juhovýchod, juh, juhozápad, západ, severozápad.
 2. Do stredu tohto kruhu postav pohár vína a misku so semienkami.
 3. V ľavej ruke drž a po celý čas stískaj okruhliak. Ako prvú zapáľ severnú sviečku, vstúp do kruhu a hoď jedno semienko do vína. Potom vyslov svoje prianie a súčasne zjedz semienko.
 4. Tak isto pokračuj aj s ostatnými sviečkami a zapaľuj ich v smere chodu hodinových ručičiek. Môžeš svoje prianie rozdeliť na 8 častí a postupne ho hovoriť pri zapaľovaní sviečok. Až budeš mať zapálené všetky sviečky sadni si do stredu (stále v kruhu).
 5. Vypi víno a stískaj v ruke okruhliak, ktorý ti prinesie šťastie.

Cvičenie na ovládanie schopnosti cítenia, kinézu a formovanie éterickej vitality

10. února 2008 v 10:49 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Bude to dosť dlhé a prekladám z češtiny,tak dúfam,že to napíšem správne,a že mi to odošle.Je to Daskalova meditácia a včera som ju prvý krát skúšala,hneď ako som ju prečítala.Je to cvičenie na ovládanie schopnosti cítenia,kinéze a formovanie éterickej vitality.Takže,čo najpohodlnejšie si sadnite a uvoľnite si každý sval a začnite z hlboka a ľahko dýchať.Teraz si precvičíte schopnosť vnímania éterickej vitality tým,že si precítite svoje chodidlá.Iba chodidlá.Cítite iba chodidlá.Žiadna iná časť vašeho hmotného tela nepriťahuje vašu pozornosť.Ste pri svojich chodidlách.Po cvíli pokračujte.Teraz následuje schopnosť kinézy.Pohybujte sa pomaly až k členkom.Pomocou schopnosti vnímania éteru/nie je to plyn na uspanie,ale všetko okolo nás/teraz preciťujete svoje telo od chodidiel k členkom.Asi po pol min.pokračujeme.Opäť schopnosť kinézy.Postupujeme od členkov ku kolenám.Teraz cítite nohy od chodidiel až ku kolenám.Žiadna iná časť vašeho tela nepriťahuje vašu pozornosť.Využijte éterickú schopnosť kineze.Choďte pomaly až k stehnám,až k miestu,kde sa nohy pripájajú k pánvi.Nezabúdajte,že žiadna iná časť tela nepriťahuje vašu pozornosť.A teraz,využite schopnosť formovania éterickej energie.Predstavte si obenohy zaplavené bielym svetlom.Je to žiara bieleho svetla.Celé vaše nohy od chodidiel až k pánvi sú zaplavené bielym svetlom.V myšlienkach si silno prajte,aby vaše nohy boli zdravé.S pomocou kinetickej scopnosti vašej éterickej vitallity/oči sú stále počas celého cvičenia zatvorené,a ďalej vždy postupujeme až vtedy,pokiaľ všetko neprecítime,nemáme sa kam ponáhľať/ideme cez pánvu vyššie až k brušnej oblasti,dokiaľ sa nedostaneme k hrudi.Využijeme scopnosť vnímania éterickej vitality a preciťujeme svoje telo až po hruď.Neprestávajte cítiť ostatné časti svojho tela,ktorým sme sa doteraz venovali.Cítite svoje telo od chodidiel až po hruď.Sústreďte sa na túto oblasť.A teraz využite vlastnosti formovania/asi po min./Sledujte svoju brušnú oblasť z vnútra i okolo ožiarenú modrobielym mlhavým svetlom.Predstavte si okolo i vo vnútri svojho brucha modrobiele žiarenie.Poprajte v mysli svojemu hrubohmotnému telu veľa zdravia.Teraz opäť využite schopnosť kinezy/zase po min.cca/Choďte hore do hrudníka.S využitím schopnosti vnímania precíťte celú hrudnú oblasť.Teraz využite schonosť formovania éterickej vitality a predstavte si vo vnútri i okolo svojej hrudi ružovobiele mlhavé svetlo,ružovobiele žiarenie.V myšlienkach/po cc min./poprajte svojmu psychickému telu veľa zdravia.Poprajte veľa zdravia svetu vašich emócii.Poprajte kľud a pokoj vašej súčasnej osobnosti.Teraz opäť využite kinetickú schopnosť éteru.Choďte hore cez ramena a potom dole po rukách.Pohybujte sa smerom dole vo svojich rukách.Tento pohyb smeruje až po dlane a prsty v oboch rukách.Využite schopnosť vnímania éterickej itality a preciťujte svoje ruky od ramien až po dlane a prsty.A teraz s pomocou schopnosti formovania si predstavte obidve ruky zaliate bielym svetlo.I obidve nohy.Vaše ruky a nohy sú teraz zahalené bielym svetlom.Poprajte svojim rukám a nohám veľa zdravia.Poprajte svojím rukám,aby sa stali nástrojom uzdravenia bolesti vašich blízkych.Teraz opäť schopnosť kinezy smerom hore.Choďte až k štítnej žľaze.Pomocou schopnosti formovania éteru si predstavte oblasť štítnej žľazy zahalenú oranžovobielym žiarením v tvare vajca.Oranžovobiele mlhavé svetlo zahaľuje oblasť vašej štítnej žľazy.Opäť poprajte dokonalé zdravie vašej hrubohmotnej existencii.Opäť využite kinetickú schopnosť éteru/po cca min./Pomaly choďte hore do vašej hlavy.Využite schopnosť vnímania éterickej vitality a preciťujte svoju hlavu.Teraz si s využitím schopnosti formovania predstavte mlhavé zlaté svetlo,zlatobiele žiarivé svetlo vo vnútri i okolo vašej hlavy.Poprajte veľa zdravia svojemu noetickému telu.Prajte si,aby ste vedeli správne využívať Božského daru myslenia,prajte si správne myslieť.Teraz ste/cca min./vo vnútri každej častice a každej bunky svojej hmotnej existencie.Zlatobiele svetlo zahaľuje vašu hlavu,ružovobiele svetlo hrudník,modrobiele oblasť brucha a čisté biele svetlo nohy a ruky.Teraz si predstavte,že vás celých obklopuje vibrujúce biele svetlo v tvare vajca.Nachádzate sa uprostred tohoto svetla.Dávajte pozor,nieje to nič pevného,je to biele svetlo a vy ste v ňom.Prajte si,aby toto vajcovité žiarenie chránilo vašu súčasnú osobnosť pred všetkým,čo by vám chcelo ublížiť.Prajte si,aby toto svetlo rozptýlilo všetko,čo číha na vašu súčasnú osobnosť.Musí to neutralizovať a vraciať tam,odkiaľ prišlo.Na to si dajte pozor.Poprajte svojej súčasnej osobnosti dokonalého zdravia.Toto je všetko,otvorte oči a poriadne sa popreťahujte.Cvičenie trvá cc 30 min,ale zo začiatku dlhšie.Behom mesiaca toto cvičenie by sme mali robiť každý deň.Je to cvičenie,ktoré vám pomôže ovládať tri zo štyroch schopností éterickej energie.A tiež bude udržovať v dobrom zdraví naše tri telá.Teraz vysvetlivky:Éter,éterická látka,éterická vitalita/životná sila/ -energia,ktorá umožňuje liečiť.Éterická enrgia sa nachádza všade vo vesmíre.Majster ju dokáže čerpaťť odvšadiaľ a posielať ju k druhému človeku.Daskalos rozlišuje štyri vlastnosti alebo schopnosti éterickej vitality:schopnosť cítenia,schopnosť formovania,schopnosť kinezy a tvorivú schopnosť éterickej vitality.2.Hrubohmotné telo:fyzické telo človeka,najnižší prejav našeho Ja.Naša súčasná osobnosť,vedomá si sama seba.Tvorí tri telá:hrubohmotné,psychické a noetické./podľa najnovších ezoterických študií existujú štyri i viacej tiel/.Noetocké telo-jedno z enrg.alebo jednohmotných tiel človeka.Myšlienkové telo/v ezoter.lit.-mentálne telo/Nachádza sa v piatom rozmere.Noetický svet-piata dimenzia.V noetickom svete nieje čas ani priestor.Ľudská bytosť,ktorá sa nachádza v noetickom svete dokáže sa okamžite premiestniť z miesta na miesto,a to nielen v priestore,ale aj v čase.Psychické telo-jedno z energet.alebo jednohmotných tiel človeka.Telo citov a pocitov/v ezot.lit.-emocionálne telo./Existuje vo štvrtom rozmere.Psychický svet-Štvrtá dimenzia,kde neexistuje priestor.Ten,kto sa nachádza v tomto svete,sa môže okamžite preniesť na veľké vzdialenosti.Psychonoetické telo-kombinácia noet.a psychc.tela.Súčasná osobnosť_to,čo bežne chápeme pod pojmom osobnosť jedinca.Skladá sa z našeho hrubohmotného,psychického a noetického tela.Súčasná osobnosť je najnižším prejavom našeho Ja.Neustále sa vyvíja a snaží sa splynúť s trvalou osobnosťou.Trvalá osobnosť-tá naša časť,ktorá v sebe nosí zážitky zo všetkých našich inkanácii a prenáša si ich z jedného vtelenia do druhého.Naše vnútorné Ja.Tak som na konci.Neskôr popíšem ďalšiu meditáciu.Prajem veľa úspechov.Ak došlo k nejakám chybám,tak sa ospravedlňujem.

Odvar jasnovidnosti, ktorý sa však nepije, len privoniava

10. února 2008 v 10:45 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Odvar jasnovidnosti
Potřeby: 1 díl skořice, 3 díly růžových okvětních plátků, 1 díl muškátového oříšku, 1 díl vavřínu, 1 díl pelyňku černobýlu
Postup: Vložte do čajové konvice, zalijte vroucí vodou, nechte pár minut louhovat. Pak vdechujte páru, představujte si jak mystická vůně otvírá psychické vědomí.

Ako si udržať kámoša/kámošku? ALEBO Ako sa zbaviť neželaného citu k niekomu?

10. února 2008 v 10:40 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Skúste si urobiť mantru v tom zmysle, že "nechcem ťa" (ani to nemusíte krátiť, stačí, keď si to budete večne pospevovať, keď ho uvidíte). Zožeňte si jeho fotku, nakreslite na ňu okolo tváre rúžom srdce. Pozerajte na fotku, zatvorte oči a predstavte si jeho tvár a srdce okolo nej a potom ju pomaly pred vnútorným zrakom celkom vymažte. Pritom si pospevujte mantru. Nakoniec, keď už tú tvár nevidíte, otvorte oči, pozrite sa znova na fotografiu a srdce i tvár pekne rúžom preškrtnite a spáľte nad sviečkou. Sústavne si pritom pospevujte mantru. Najlepšie je robiť pár dní po splne.

ALEBO -

Som pre teba mimoriadne zaujímavá kámoška" a podľa možnosti si "naštudovať" niečo k nejakej veci, ktorá kámošku momentálne veľmi zaujíma. Potom nasadíte spoločne sigil a informácie o zaujímavej veci na to, aby ste si kámošku znova pritiahli.

Kúzlo pre rodiny, ktorým sa nedarí

10. února 2008 v 10:25 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Cital som v jednej uzasnej knizke …vraj si treba predstavovat zaplavu dazda odkvetnych lupenov z ruzi…ked chces pre celu rodinu,predstavuj si ako tie ruzove lupene padaju na celu tvoju rodinu-je to na hojnost…

Kúzlo na schudnutie

10. února 2008 v 10:20 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Farby sviečok pri čarodejníckych rituáloch som tu už napísal,robí sa v Nedeľu- želanie,farba sviečky zelená,biela je univerzálna farba-nahrádza sa ňou ak nemáme sviečku príslušnej farby,kahance nie su vhodné,ale malé sviečky,odporúčal by som na sviečku vyriť jej meno a priezvysko. Keďže chce schudnúť,robí sa kúzlo v čase ubúdajúceho mesiaca,má poslednú možnosť túto nedeľu,potom by musela čakať cca 2 týždne znovu na ubúdajúci mesiac.

Nemúsí to byť práve kúzlo Novena,postup hore uvedený,môže si vyrobiť sigl- jednoduchý "CHUDNEM" plus kúzlo so zelenou sviečkou a pri tom odriekať napr.

"Kilá rýchlo stratte sa,nech som štíhla.Tak nech sa stane!" Chvíľu ale intenzívne vizualizovať,predstavovať si,ako napr. ručička váhy ide smerom dole až po požadovanú hranicu,predstavovať si svoje nové štíhle telo.. Nemusí pri sviečke ostať kým dohorí,myslím,že tak dlho vyzualizovať aj tak nik nevydrží :-)Môže odísť od sviečky,odporúčam,vždy keď robíte nejaké kúzlo,aby vás pri ňom za prvé nik a nič nevyrušilo a za druhé aby dané kúzlo a sviečka kým horí nevidel nik okrem vás,je to logické,keďže kúzlo je určené pre vás a nie pre nikoho iného.Sigl možno spáliť keď sviečka dohorieva a zvyšky môže aj spláchnuť do záchoda.Samozrejme kúzlo nerozoberať ale zabudnúť a tiež sa iba nespoliehať,že pomocou kúzla schudne.Môže jej v tom však pomôcť,no musí mu veriť a nespochybňovať ho !

Tarotové kúzlo na získanie novej práce alebo na pracovný postup

10. února 2008 v 10:15 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Ak ste sa upli na získanie nejakej konkrétnej práce, poslúži vám toto kúzlo. Rozloženie kariet schodíkovito nadol ukazuje, ako k vám vysnívané pracovné miesto postupne schádza a ako vám postupne presúvajú nadol zodpovednosti, po ktorých túžite (takže sa to dá použiť aj na pracovný postup).
Budeme potrebovať:
 • kartu Cisár (alebo Cisárovná)
 • kartu Súdny deň
 • kartu Osmička mincí (alebo inú kartu s charakteristickým obrázkom)
 • predmety z miesta budúceho pracoviska
 • vrecko
 • životopis alebo žiadosť o prijatie do zamestnania
 • materiály od vysnívaného zamestnávateľa (články, inzeráty a pod.) na dotvorenie atmosféry na pracovnej ploche
k-novy-job.jpg
Prvá karta, Cisár, reprezentuje podnik alebo inštitúciu, pre ktorú chcete pracovať, alebo človeka, pre ktorého buď chcete pracovať, alebo vás bude prijímať (napríklad personalista). Ak túto osobu už poznáte a je to žena alebo ak firma má "ženský" charakter, nahraďte kartu kartou Cisárovná.
Stredná karta, Posúdenie alebo Súdny deň, symbolizuje, že zamestnávateľ usúdil, že budete najlepší kandidát na dané miesto, a súčasne značí zamestnanie a šnacu zlepšiť si živobytie obetavou prácou. Posledná karta, Osmička mincí, ukazuje, ako sa snažíte v novej práci a ako vás táto práca celkom pohlcuje. (Ak v tarotových kartách nájdete nejakú s obrázkom, ktorý viac vystihuje typ danej práce, tak použite miesto Osmičky mincí túto kartu.)
Prv, než urobíte kúzlo, choďte sa pozrieť do budovy, kde by ste chceli pracovať, a ak je to možné, obíďte ju dookola. Začnite na východnej strane, postupujte smerom na juh, západ a sever a späť na východ. Ak nemôžete obísť budovu, obíďte blok, v ktorom sa nachádza. Počas tejto "obchádzky" zozbierajte z miesta rôzne drobnosti: suché listy, kvet, steblá trávy, kamene, trochu hliny, a to zo všetkých štyroch strán budovy i spred vchodu alebo cesty, kadiaľ do práce chodia ostatní zamestnanci. Uložte si tieto veci do vrecka a pridajte trochu vašich vlasov. Zmiešaním týchto predmetov vytvárate vhodné prostredie pre kúzlo. Pri bosorovaní majte toto vrecko pri sebe a ak sa dá, tak aj pri prijímacom interview.
Môžeme použiť aj iné pomôcky (kamene, plátno na zakrytie pracovnej plochy) v striebornej a zlatej farbe, ktoré priťahujú blahobyt, alebo v bielej farbe pre čistú psychickú energiu.
Postupujeme takto:
 1. Položíme na pracovnú plochu kartu Cisár. Myslíme na podnik, pre ktorý chceme pracovať, a na všetkých ľudí alebo personalistov z tohto podniku, ktorých sme už stretli. Predstavíme si seba, ako im posielame dobrú energiu vo forme bieleho svetla, čím otvárame kanál medzi sebou a nimi pre dobré veci.
 2. Položíme na plochu kartu Súdny deň. Predtsavujeme si, ako sa zamestnávateľ práve rozhoduje, že má o nás záujem a chce nám to povedať. Predstavíme si, že dostávame oznámenie o prijatí. Precítime si, akí sme spokojní a natešení a ako sa nám otvára možnosť zlepšiť svoju životnú úroveň.
 3. Vyložíme kartu Osmičku mincí. Predstavíme si sami seba na novom pracovnom mieste, v novom prostredí, a precítime si naplnenie, ktoré získame danou prácou, ktorá je pre nás presne tá správna.
 4. Keď sme si toto chvíľku predstavovali, vezmeme vrecúško s predmetmi z miesta budúceho pracoviska. (Ak sme nedokázali zozbierať nijaké veci z miesta pracoviska, tak použijeme hocijaké iné veci, ktoré pre nás symbolizujú želanú prácu.) Zohrievame vrecúško v dlaniach a so všetkým citom, ktorého sme schopní, odriekame:
  "Tieto karty, toto kúzlo
  Obraz magický majú dať
  Obraz práce, ktorú si želám
  Práce, pre ktorú mám predpoklad
  XXX (=meno firmy alebo personalistu) vidí
  Že sa na tú prácu hodím
  XXX vie
  Že mám talent, že mám výdrž
  Že záľubu v práci nájdem
  Že spokojnosť v práci nájdem
  Že prinášam viac, než stojím…
  XXX už chce len mňa
  Dobrú správu posiela
  Že ma berú, zvestuje
  Miesto dobré - si moje!"

Kúzlo na nájdenie zapatrošenej veci

10. února 2008 v 10:14 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Ide o zariekadlo (=nápev) a malo by vraj pôsobiť hotové zázraky, keď sa ponáhľame a nemôžeme niečo narýchlo nájsť. Používa sa na veci založené, nie na veci stratené!
"Strážca vecí miznúcich
Počuj moje slová
Nájdi to, čo postrádam
Ukáž mi to znova."

Tarotové kúzlo “Dlžník, zaplať!”, aby sa nám vrátili peniaze, ktoré sme komusi požičali, ale akosi ich “pozabudol” vrátiť

10. února 2008 v 10:12 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Toto kúzlo nám pomôže získať späť peniaze, ktoré sme niekomu požičali a už dávno nám ich mal vrátiť, alebo prinúti našich dlžníkov v podnikaní, aby sa konečne rozkývali. Kúzlo má naštartovať tok peňazí od dlžníka späť k nám a zakladá sa na predpoklade, že sme urobili niekomu službu a teraz je čas nám ju vrátiť.
Ide o tarotové kúzlo, takže k nemu budeme potrebovať tarotové karty:
 • eso mečov (v obrázku Ace of Swords) predstavuje sily, ktoré vzývame, aby potlačili na nášho dlžníka
 • eso mincí (v obrázku Ace of Pentacles) predstavuje peniaze, ktoré je nám dlžný
 • šestka mincí (v obrázku Six of Pentacles) predstavuje transfer peňazí od nášho dlžníka (prvý signifikátor) smerom k nám (druhý signifikátor) a ukazuje, že náš dlžník má možnosť vrátiť peniaze v plnej výške
v nasledovnom rozložení:
dlznik-zaplat.jpg
Ak chceme jedným kúzlom získať vybavenie peňazí od viacerých dlžníkov, použijeme ako prvý signifikátor kráľa mincí. Kráľ mincí predstavuje niekoho, kto je schopný nám finančne pomôcť, preto sa dá použiť ako všeobecný zástupca za všetkých dlžníkov. Ak chceme získať peniaze len od jednej osoby, použijeme vhodný signifikátor.
Aké signifikátory použijeme?
Zoznam signifikátorov je nekonečne (teda vlastne konečne) dlhý - má 78 položiek (toľko je kariet v tarotovom balíku). Jedného dňa ich spracujem všetky, ale teraz aspoň karty Veľkej arkány:
 • Blázon reprezentuje mladých a mladistvých, neskúsených ľudí, ľudí odvážnych až dobrodruhov, ľudí potrebujúcich rozhodnúť sa alebo tých, ktorí sa púšťajú do nejakého nového projektu/podnikania.
 • Mág reprezentuje ideálneho muža, človeka vedomého si svojho potenciálu, bosoráka, inžiniera alebo inú vyštudovanú technickú profesiu s praktickým použitím (aplikovaná veda) alebo umelca.
 • Veľkňažka reprezentuje osobu, ktorá sa snaží spoznať svoje vnútro, ideálnu ženu, človeka s tajomstvom, človeka s psychickými schopnosťami, múdru ženu, učenca alebo výskumníka, príslušníka rádu.
 • Cisárovná reprezentuje ženu s autoritou, bohatú ženu, mocnú ženu, tehotnú ženu, matku (aj Matku Zem), ženu v politike.
 • Cisár reprezentuje muža s autoritou, bohatého muža, mocného muža, otca alebo otcovský typ, muža v politike, príslušníka vojska alebo súdnictva, vrcholového manažéra, ale aj vládu, podnik, armádu, priemysel.
 • Kňaz reprezentuje učiteľa, mentora, príslušníka cirkvi, človeka zapodievajúceho sa ceremóniami a hierarchiou, ale aj cirkevné a vzdelávacie inštitúcie.
 • Milenci reprezentujú pár.
 • Voz reprezentuje nositeľa správy, posla, človeka v doprave, vojenský personál.
 • Sila reprezentuje fyzický silnú osobu, atléta, odvážneho človeka, ale aj človeka stavajúceho na sile a donútení.
 • Pustovník reprezentuje toho, kto hľadá poznanie alebo vzdelanie, staršiu osobu, osobu pozerajúcu do minulosti, vodcu, samotára.
 • Spravodlivosť reprezentuje osobu, ktorá musí zvážiť rozhodnutie, osobu v sektore spravodlivosti alebo u polície, arbitra, sudcu, právny systém a políciu.
 • Visiaci muž reprezentuje osobu, ktorá má pocit, že jej život zaviazol na mŕtvom bode, predčasne "odídených" do dôchodku, pacientov v nemocnici, martýra.
 • Striedmosť reprezentuje ličiteľa, manažéra, disciplinovanú osobu, osobu veľkých schopností a možností, osobu s pudom ochrancu, ekológa.
 • Diabol reprezentuje extrémne negatívnu alebo deštruktívnu osobu.
 • Hviezda reprezentuje niekoho, kto poskytne nečakane pomoc, múzu, hlboko spirituálnu alebo intuitívnu osobu, veľmi krásnu osobu, umelca, entertainera, celebritu. (Božínku, ako neznášam tieto amerikanizmy! Už nemáme slávnych ľudí - máme "celebrity".)
 • Slnko reprezentuje dieťa alebo deti, celebritu, umelca alebo kreatívnu osobu.
 • Svet reprezentuje osobu, ktorá došla sebarealizácie, naturalistu (aj vo význame "nudistu") alebo tanečníka.
Čo ešte budeme potrebovať?
V tomto kúzle budeme musieť páliť sviečku denne po dobu 9 dní, takže si potrebujeme zohnať 9 poriadne veľkých červených sviečok. Červená v tomto prípade symbolizuje silu a okamžitú akciu. Urobíme si zoznam ľudí, ktorí nám dlhujú, aj so sumami, ktoré nám dlhujú. Tento zoznam (aj so sumami) napíšeme na každú zo sviec. Ešte si potrebujeme dať k ruke mincu a ostrý nôž - to sú nevyhnutné pomôcky. Ak máme podpis dlžníka alebo predmet, ktorý mu patrí, tiež si ho dajme k ruke. Na pracovnej ploche môžeme použiť ešte aj kamene: červené pre okamžitú akciu, zelené pre peniaze, zlaté pre pritiahnutie alebo biele pre čistú psychickú energiu.
A ideme na vec:
 1. Upravíme si pracovný priestor (oltár) tak, aby na ňom boli všetky pomôcky, ktoré budeme používať.
 2. Na pracovnú plochu položíme pevý signifikátor a okamžite naň položíme eso mečov. Ak máme podpisy dlžníkov alebo niečo, čo im patrí, vezmeme to do ruky a priložíme na to hrot noža. Ak nič také nemáme, tak sa špičkou noža dotkneme signifikátora prikrytého esom mečov. Predstavíme si, ako náš dlžník odrazu pociťuje silné nutkanie zaplatiť nám. Predstavíme si, akoby ich popichoval ostrý meč a nedal im pokoja, kým nám nezaplatia.
 3. Potom na plochu vyložíme šestku mincí (podľa obrázku) Peniaze začnú tiecť - a budú tiecť jediným smerom, k nám. Myslime na to a veľmi silno si to predstavujme.
 4. Teraz vyložíme na plochu druhý signifikátor, ktorý predstavuje nás, a okamžite ho prikryjeme esom mincí. Predstavujeme si, ako sa dlžník snaží s nami dohodnúť a všetko nám vrátiť. Vezmeme do ruky mincu, zohrejeme ju a vnímame ten pocit, pričom si predstavujeme, ako svoje peniaze držíme v rukách.
 5. Keď sme strávili dostatok času vizualizáciou, vezmeme červenú sviečku a zažneme ju. Potom pomaly a s toľkou emóciou, akej sme schopní, odriekame:
  "Volám sily primárnej spravodlivosti
  Na ktorej stojí celý svet
  Vzývam sily univerza
  Nastoliť spravodlivosť, kde jej niet
  Mocné sily sa rozhýbali
  A môj dlžník ich musí poslúchať
  Musí mi vrátiť, čo mi dlží
  Dlh svoj mi musí vyrovnať
  Peniaze ku mne sa vracajú
  Vzťahy sú napravené
  Môj majetok sa obnoví
  Tak, ako vravím, sa stane!"
 6. Necháme sviečku vyhorieť. Pre dnešok sme skončili, ale opakujeme postup každý deň, až pokiaľ sme nespálili všetkých deväť sviečok.