Tarot 1/4 - Význam dvaadvaceti vyšších arkan.

5. ledna 2008 v 13:55 | prevzaté a upravené z www.grimoar.cz |  Tarot
Podľa mňa je správne 8 Sila a 11 Spravodlivosť aspoň ja to tak používam ale je to môj spôsob či systém.
vľavo je Wait Rider tarot a vpravo Crowleyho Thovtov tarot
Tajemství I. - Kejklíř (Mag). - Písmeno Alef ( a ). - Jednička. Dávam prednosť pomenovaniu Mág.
 • Věštba: Dovednost, diplomacie, chytrost, obratnost. Sebaovládanie fáza učenia základov mágie.
 • Hieroglyf: Mag sedí před krychlovým oltářem; jedna ruka držíc magickou hůlku a jsouc pozdvižena k nebi symbolisuje moc tvořící a přeměňující; druhá pak kloní se k oltáři, na němž jsou: číše, meč a aureola. Toto gesto mágovo znamená, že v tarotu jest obsaženo vyšší učení veškeré vědy, tajemství vší moci a síly.
 • Číslo: Jednotka jest podstata, matka a živel množství.
 • Jednička, praví Saint Martin,1 násobena sama sebou dává vždy jenom jedničku a může povstati jenom ze sebe samé.
 • Símě, které zplodilo své každoroční plody vhodně k počtu činů, obsažených v jeho moci, nezplodí jich více a vchází do svého počátku.
 • Myšlenka vycházející z nás a zplozená činností relativní síly, která jest jako zrno, končí se s myšlenkou, která ji zplodila, ježto dovršila svůj běh.
 • Ačkoliv božství jest jediným, nekonečným a věčným zdrojem toho, co přijalo bytí, každý akt jeho schopností operativních a produktivních jest užíván k jedinému dílu a v něm se udržuje, aniž by své schopnosti opakovalo, ježto jeho akt jest dokonale naplněn.
 • Hle, co praví Agrippa: Číslo jest pouze opakováním jednotky. Jednička proniká nejjednodušeji všechna čísla, jich pramen a počátek, obsahuje je všechna, jsouc spojena jednotně a neschopna násobení, stále stejná a beze změny, ať jí jakkoli násobíme, dává vždy jen sama sebe.
 • Jednička jest principem všech věcí a všechny přicházejí k jednomu a po něm není nic, a všechno, co jest, žádá jednotu, poněvadž vše vyšlo z jednoty. Aby všechny věci byly stejné, jest třeba, aby měly podíl na jednotě a zároveň, aby všechny věci vyšly častěji z jednoty; jest tedy třeba, aby vše, co se chce obrátiti v jednotu, opustilo množství. Jednička vztahuje se tedy na Boha, který jsa nesčíslný, stvořil množství, věcí, bytujících v něm.
 • Jest tedy Bůh světem v Bohu, sluncem světa, fénixem světa, královnou včel, pánem stád, velitelem vojska. Jest živlem vše převyšujícím a pronikajícím, jest duší rostlinstva a nerostů, jíž nikdo nezná a které nikdo nepojmenuje, ale která jest skryta pod množstvím obrazů a záhad, bez nichž přirozená alchymie a magie nemohou býti úspěšny.2
Tajemství II. - Papežka.3 - Juno. - Písmeno Beth ( b ). - Dvojka. Kňažka
 • Věštba: Tajemství, mystérie. Tajomno, zahmlená budúcnosť, skryté pôsobenie
 • Hieroglyf: Žena, korunovaná tiarou a nesoucí na svých prsou slunečný kříž, drží na svých kolenou otevřenou knihu. Jest to symbol svatyně, kam toliko věda dovoluje vniknouti.
 • Číslo: Dvojka jest číslem odporu, ale také číslem pohybu, činnosti a spojení, z něhož se narodí potrojný. Je-li jednička číslem muže, jest dvojka číslem ženy.
Tajemství III. - Císařovna (Isis nebo příroda). - Písmeno Gimel ( g ). - Trojka.
 • Věštba: Klíčem, kvašení, sedění (na vejcích), plodnost, plození (psychické nebo fysiologické). požehnanie, ženský boží princíp.
 • Hieroglyf: Bohyně Isis, sedíc na trůně, drží v jedné ruce žezlo, ukončené podobou světa, a v druhé orla, symbol života a nesmrtelné duše. Isis je zosobnění všeobecného a věčného plození.
 • Číslo: Trojka jest výsledek spojení dvojky a jedničky, jest číslem Trojice.
 • Trojka, praví Balzac v Louis Lambertovi, jest formulí světů stvořených a duchovním znamením stvoření, jako jest materielním znamením kruhu. Trojka, toť idea Boha. Nemůžeme si odepříti potěšení, abychom neuvedli některé věty z "Harmonies de l'être, exprimées par les nombres", knihy eminentně hluboké a znamenité. Autor četl v evangeliu sv. Jana tři slova: vita, verbum, lux, život, slovo, světlo. Vidí v nich trojici, zkoumá hloubku a význam těchto tří slov s mnoha .stran a shrnuje vše takto:
 • Řekněme, že Otec jest život, tedy moc a síla, a že charakter tohoto života jest expanse. Co bude Syn? Každý to ví, že slovo; ale co representuje slovo? Všichni filosofové se shodují ve slově: tvar. Zbývá nám konečně světlo. Jak Duch Svatý bude světlem? Pokusme se to pochopiti. Světlo není ani podstata ani intelligence, nýbrž jest výsledkem jejich spojení. Není složeninou z obou, není z polovice podstatou a z polovice intelligencí; jest to něco rozdílného od jednoho i druhého, které vzniká jen jich spojením, ale které samo o sobě jest jednoduché a nedělitelné, které není ani menší ani větší než jedno nebo druhé, neboť světlo jest všude, a jsou-li život a intelligence nekonečné, musí býti nekonečným i světlo. Tedy světlo rozdílné od života a intelligence, jediné, nedělitelné a nekonečné je třetí osoba, Duch Svatý.4
 • O moudrosti, na níž každý vždy hleděl jako na Slovo božské, Syna božího, praví takto v Příslovích:
 • Když připravoval nebesa, přítomna jsem byla; když povětří upevňoval svrchu a odvažoval studnice vod; když vůkol kladl moři meze jeho a zákon ukládal vodám, aby nepřestupovaly končin svých; když zavěšoval základy země. S ním jsem byla, všecko pořádajíc, a kochala jsem se denně, hrajíc před ním na okrsku země; jaká rozkoš býti se syny lidskými. Vzpomeňme si, že Slovo jest tvar. Co se týče Ducha sv., když se zjevil, učinil to pro osvícení, neboť on inspiruje proroky, odkrývá budoucnost a zdvihá pásku temnoty před očima. Když slíbil, že vylije svého Ducha svatého, hle, toť skutky, o nichž slíbil, že budou následovati: Vaši synové a dcery budou prorokovati, vaši starci budou míti sny a jinoši budou míti vidění: Et prophetabunt filii vestri et filiae vestrae, senes vestri somnia somniabunt et juvenes vestri visiones videbunt.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama