Kabala 1/2

5. ledna 2008 v 12:46 |  Kabala
Součást seriálu
Portál | Kategorie
Židé · Judaismus · Denominace
Ortodoxní · Konzervativní (Masorti)
Reformní (Liberální · Progresivní)
Samaritáni · Falašové
Karaité
Židovské myšlení, filosofie a etika
Židovská filosofie · Principy víry v judaismu
Halacha · Kašrut · Mesiáš
Noemovy zákony · Bůh · Eschatologie
Skromnost · Vyvolenost · Cdaka · Etika · Musar
Chasidismus · Kabala
Náboženské texty
Tóra · Tanach · Mišna · Talmud · Midraš
Tosefta · Rabínská literatura · Mišne Tora
Kuzari · Tur · Šulchan Aruch · Mišna Brura
Sidur · Machzor · Pijut · Zohar · Tanja
Svatá města
Jeruzalém · Safed · Hebron · Tiberias
Důležité postavy
Abrahám · Izák · Jákob · Mojžíš
Sára · Rebeka · Ráchel · Lea
Debora · Rút · Ester
Šalamoun · David · Elijáš
Jehuda ha-Nasi · Hilel · Šamaj · Raši
Maimonides · Nachmanides · Gersonides
Baal Šem Tov · Josef Karo
Rituály v průběhu života
Obřízka · Pidjon ha-ben · Bar/Bat Micva · Šiduch
Nida · Simchat Bat · Svatba · Pohřeb
Náboženské postavy a instituce
Rabín · Chazan
Kohen (kněz) · Mašgiach · Gabaj · Šochet
Mohel · Bejt din · Roš ješiva
Náboženské budovy
Synagoga · Mikve · Jeruzalémský chrám
Archa úmluvy · Ješiva
Náboženské články
Židovské svátky · Talit · Tfilin · Kipa · Sefer Tora
Cicit · Mezuza · Menora · Šofar
Čtyři druhy · Kitl · Gartl · Jad
Židovské modlitby a bohoslužby
Šema · Amida · Alejnu · Kol Nidrej
Kadiš · Halel · Ma Tovu · Havdala · Minjan
Judaismus & ostatní náboženství
Křesťanství · Islám · Ostatní
Abrahámovská náboženství
Judeo-křesťanství · Judeo-pohanství
Blízká témata
Antisemitismus · Holocaust · Kritika
Filosemitismus · Sionismus
Kabala (hebrejsky קבלה) je druh židovské mystiky. Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit od všedních starostí a přiblížit svou duši k Bohu.
V židovském pojetí to znamená, že mystik (kabalista) se zcela oddává službě Bohu, studiu a naplňování Božích přikázání (Tóry). Své dojmy, techniky a praktiky kabalisté od středověku zapisovali, původně byly veškerá meditační a mystické praktiky předávány a vykládány ústně a byly přístupné jen úzkému okruhu soustřeďujícím se kolem učitele a žáků.
Slovo kabala je odvozeno z kořene ק-ב-ל, resp. ze slova kibel, které znamená přijmout. Kabala označuje přijatou tradici. Další přepisy pojmu kabala, se kterými se člověk může setkat, jsou mimo jiné Cabala, Cabalah, Cabbala, Cabbalah, Kabalah, Kabbala, Qabala, Qabbala, Qabbālāh, Qabalah.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama