Leden 2008

Vampirizmus ako ho vidím já

24. ledna 2008 v 21:02 Vampíres
Tieto stránky, ako ste si všimli, sa zaoberajú vampirizmom. Čo ale tento fenomén v skutočnosti zosobnuje, aká je jeho história, jeho súčastnosť, jeho príznaky a jeho prapodstata? To sa Vám pokúsime v nasledujúcom článku objasniť.V dnešnej modernej dobe poznačenej veľkou expanziou techniky by sa mohlo zdať, že tu upíry nemajú miesto a patria skôr do sci-fi poviedok a k strašedilným príhodám pri táborových ohňoch. Ale je to naozaj tak? Ako a kde teda vampirizmus vznikol?
Ak chceme vystopovať jeho korene musíme sa pozrieť ešte hlbšie ako do stredoveku aj ked väčšina ľudí si predstaví práve stredovek ako kolísku vampírov, no nieje tomu v sktučnosti tak.
Prvý ktorý už pred 5-tymi tisícročiami verili v kult vampírov boli Sumeri, ktorý poznali príšeru menom Ekimmu. Aj keď v tomto prípade sa nejednalo ešte o klasického upíra. Tento démon povstával z hrobov ľudí, ktorý boli zavraždený a vteľoval sa do žijúcich osôb aby sa zvnútra živil ich životnou energiou. Bolo ho možne vypudiť iba prostredníctvom očistného rituálu pri ktorom sa používal oheň a voda. Ekimmunu je tak v podstate prvý energetický upír v histórii ľudstva. A tu sa dostávame k veľmi dôležitému pojmu energetický vampirizmus.
Chcem aby sme si hneď na začiatku ujasnili dva pojmy a to:
energetický vampirizmus a fyzický vampirizmus (poznáme ešte vampirizmus astrálny ale o tom až neskôr)
Psychický alebo energetický vampirizmus je v podstate živenie sa sa cudzou energiou, ide o "sanie" životnej energie na úkor inej osoby, u ktorej dochádza časom k celkovému nezáujmu o oklolitý svet, chradnutiu a v niektorých prípadoch končí i smrťou v dôseledku celkového vyčerpania organizmu. Toto kradnutie životnej energie spadá do určitých častí obradnej mágie. Ja osobne tento druh vampirizmu za vampirizmus nepovažujem a som zástancom názoru že takisto ako on sám vo svojej podstate na fyzickom vampirizme iba parazituje a preto sa mu ani tento web nebude venovať a keď áno iba okrajovo. Toľko zatiaľ k ujasneniu pojmov. Teraz sa ale vráťme hlboko do minulosti a vysvetlime si ako to vlastne všetko začalo...
Ekimmunu bol jeden s prvých, ale podobná bytosť sa objavila aj v starovekej Číne. Tentokrát už ale na scénu vstúpil skutočný upír. Volal sa Čiang-ši a živil sa ľudskou krvou. Jedným s prostriedkov obrany proti tomuto vampírovi bol cesnak a to je zároveň aj prvý historický doklad o používaní tohto ochranného prostriedku voči upírom.
Približne v rovnakej dobe sa objavuje v Indii ďalší vampír Rakšasis. Napádal ľudí a živil sa ich pečeňou.
K vampirizmu nemala ďaleko ani samotná bohyňa Kálí, ktorá pila ľudskú krv a s obľubov sa v nej kúpala, aby si zachovala životnú silu a večnú krásu.
Ďaľší vampír sa objavuje v Malajzii, ktorý povstával z detí, ktoré zomreli pri pôrode. A nemôžeme obísť ani severnú Ameriku kde sa na krídlach smrti objavuje démonický motýľ Itzpapalotl, ktorý začal napádať ľudí a živiť sa ich krvou.
Tak sa začali do podvedomia svetových národov viditeľne vkrádať temné bytosti zvané vampíri.
Veľmi rozšíreným názorom je, že vampirizmus vznikol u starých Slovanov a to možno i preto, že práve s tohto obdobia sa dochovalo množstvo legiend, povier a príbehov o vampirizme. Podľa mna je toto obdbie iba jedným s "prestupových" období, ale nie počiatočným. Ďaľším obdobím hojne poznačeným vampirizmom bol stredovek.
Stredovek ruku v ruke s inkvíziciou sa stal pre vampirizmus živnou pôdou. Inkvízicia kruto trestrala všetky náznaky kacírstva a inakosti. Mágovia, gnostici a čarodeji boli nevítaný a tvrdo potláčaný. Viera v čokoľvek iné ako v kresťanskú vieru bola potláčaná no vo svojej podstate to malo opačný efekt ako páni inkvizítory zamýšľali.
Kult čarodejov presedlal do protiútoku a ak bola viera v tajomno doposiaľ silná teraz bola ešte silnejšia. Vznikali tajné rády a spoločnosti vyzívajúce pohanské božstvá a modly. Ak by sme si však mysleli, že tento fenomén spadal iba do praktík jednoduchého ľudu boli by sme na omyle. Kult mágov, okultných filozofov a ezoterických spoločností sa stal obľúbenou aktivitou hlavne u šľachty a zhýralých a znudených popredných predstaviteľov moci. Načo v podstate doplácal zasa iba obyčajný ľud na ktorom sa v plnej ohavnosti praktikovala práve nechvalne známa bulla Kladivo na čarodejnice.
A tak inkvizícia trestala tam kde bola spoločnosť najzraniteľnejšia - medzi chudobným ľudom a u vrchnosti sa podobné aktivity aj keď z nevôlou tolerovali. V podstate na hroznú tyraniu v podobe súdov s údajným čarodejmi a čarodejnicami doplácali ľudia nevinný. V tejto neistej dobe sa sused suseda zbavoval tým, že ho predhodil inkvizítorm ako údajného kacíra a bohorúhača. Inkvizícia iba dielo skazy dokonala. V tejto neľahkej dobe sa však skutočné rády a spoločenstvá magického učenia znalých vďakabohu nepodarilo úplne rozdrviť a tak sa tajomné náuky zachovali do dnešných dní.
V globále ak sa pozrieme na mágiu ako takú je dosť detailne preskúmaná a zdokumentovaná a ak má človek čisté úmysly a nezlomnú vôlu podopretú odhodlaním a odvahu vydať sa v ústrety poznaniu sveta je možné ju dnes študovať. Literatúry je mnoho v podstate závisí iba od toho ktorého človeka či je v jeho silách skrotiť tohto okrídleného draka. Tým som chcel povedať, že mágia ako celok je až na určité výnimky celkom detailne zachovaná pre štúdium a jej celkové poznanie. Medzi tieto výnimky spadajú tajné náuky určitých spoločností a hermetických rádov, ktorých posolstvá a učenie sú uchovávané väčšinou iba ústnym podaním a spôsoby ako sa medzi členov týchto spolkov dostať si vyžadujú perfektné zvládnutie okultných filizofií. Medzi jedno s najlepšie strážených a utajovaných odvetví mágie patrí práve vampirizmus.
Určite ste už hľadali dostupné informácie o vampíroch, vampiurizme a prípadne vampírskej mágii. Aké bolo vaše zistenie? Žalostne málo informácii....Prečo tomu asi tak je? Vampirizmus s magického hľadiska spadá v podstate pod mágiu mesiaca striebornú mágiu. Sú to najutajovanejšie magické praktiky v histórii ľudstva...

Popa trinka - rumunské kúzlo na zbohatnutie

23. ledna 2008 v 23:03 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Na miesto, ktoré denne vidíme, umiestnime malú nádobu alebo hrnček. V našej dominantnej ruke držíme tri mince hocijakej hodnoty a odriekame:
"Trinka popa, popa trinka
Duch, urob, nech peniaz cinká
Nech sa množí, bude kopa
Popa trinka, trinka popa."
Mince vhodíme do nádoby. Kúzlo opakujeme denne po dobu najbližších deväť dní, pričom vždy prihodíme tri mince. Po deviatich dňoch pokračujeme raz týždenne, až kým nebudeme mať tie peniaze, čo potrebujeme.

Brujeria na predpovedanie budúcnosti

23. ledna 2008 v 23:02 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Brujeria sa používa v Latinskej Amerike. Väčšinou sú to 7-dňové sviečky a hovorí sa im aj "sortilage", niečo ako "šťastná ruka" alebo "lotéria". V Mexiku ich napríklad vyrábajú tak, že do sviečky pridajú 7 malých talizmanov zobrazujúcich mužov, ženy, deti, kvety, srdcia a iné symboly šťastia a zdravia. Takúto sviečku pálievajú 7 dní po sebe - každý deň z nej vylezie iný symbol. Tieto symboly zbierate a priebežne vešiate na nejaký špagátik. Po 7 dňoch potom pozriete, aké symboly sa vám na špagátiku zozbierali, a snažíte sa z nich predpovedať budúcnosť.
Takéto brujeria sviečky si môžeme vyrobiť aj sami a priebežne používať na predpovedanie výsledkov našich magických počinov.

Kúzlo na vyliečenie seba alebo niekoho na diaľku

23. ledna 2008 v 23:01 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Budeme potrebovať modrú sviečku. Sviečku zapálime a v duchu si predstavíme osobu, ktorú chceme vyliečiť. Keď už vidíme jej jasný obraz, sústredíme sa na nemocnú časť tela a vykreslíme ju v jasnej červenej. Potom si predstavíme drobnučkých robotníčkov s vedierkami jasnej zelenej farby, štetcami a valčekmi, ako prekrývajú červenú oblasť zelenou farbou. Keď celú červenú oblasť už zamaľovali na zeleno, otvoríme oči a odriekame:
"Dávam ti zo srdca
Lásku ti posielam
Liečivú energiu
Na teba zosielam
Bolesť ti pominie
Nemoc sa rozplynie
Prázdnota po nej sa
Pohodou zaplní
V zdraví ťa udrží
Po zvyšok tvojich dní."
Sviečku necháme celkom vyhorieť.

Bosorácky rebrík pre chorých alebo pobosorovaných

23. ledna 2008 v 23:00 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Bosorácky rebrík sa používa, keď chceme uľaviť niekomu inému, či už chorému alebo pobosorovanému.
 • Vezmeme dlhú modrú stužku alebo povraz a zozbierame 7 symbolov zdravia alebo vnútornej pohody - vecí ako sivé pierka pre ochranu počas spánku, liečivé rastliny, cesnak pre ochranu a liečenie, malé talizmany (napr. kamene) a podobne. Dôležité je, aby symboly predstavovali ochranu, liečenie a vnútornú pohodu.
 • Symboly zavesíme na povraz a nabijeme ich priaznivou energiou.

odbosorovanie pomocou elementála ako protiliek pre veľmi ťažké psychické útoky (má len dočasnú platnosť; po jej vypršaní si elementála musíte vytvoriť sami)

23. ledna 2008 v 22:56 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Budeme naň potrebovať:
 • 1 elementála (je hotový)
 • 1 povraz na vytvorenie kruhu
 • 2 kratšie povrazy na vytvorenie kríža v kruhu
 • 8 čiernych alebo fialových sviečok
 • 1 žltú sviecu
 • hlinu z posväteného miesta (dostatok na sformovanie malej guľky)
 • telesnú tekutinu pobosorovanej obete (krv, slzy, slinu, ejakulát, ale nie moč)
 • bielko z čerstvého vajíčka (to miesto toho podrezaného kohúta)
 • 2 kamene: 1 gagát a 1 čierny turmalín ako prívesok
 • kadidlo (najlepšie čierne, ale môže byť aj obyčajné kostolné)
A teraz postup a vysvetlenie:
Elementál je samček, volá sa Pugšú a je to upír, preto treba robiť rituál po zotmení (najlepšie deň-dva pred splnom, ktorý je 2.4., ale je to vlastne jedno, kedy ho urobíme, ak to bude do 7.4. do 21:30). Pugšú je primitívna energia typu "žralok" - pozná len žranie a je nenásytný. Je nevrlý a zlostný, takže žiadne kamarádenie! Magicky ho priťahuje ťažká (=negatívne) energia. Keď nájde niekoho s ťažkou energiou, prisaje sa naňho a cucia, kým tam je aspoň kúsoček ťažkej energie. Ľahká energia ho nezaujíma, tú nedokáže stráviť. Cucaním sa zväčšuje. Momentálne je vysoký asi 20 cm, vyzerá ako netopier-upír (typický rozpľasnutý nos a ostré zúbky a nechutne ružovú vlhkú papuľku), ale má ľudské telo a je celý chlpatý, sivohnedý. Tieto údaje potrebujete na to, aby ste si ho vedeli vykresliť pri vizualizácii. Keď si ho budete vykresľovať, možno už bude podstatne väčší, lebo som ho vypustila do 7.4. do sveta (a najprv som sa nechala zbaviť svojej ťažkej energie v jednej z čakier, aby som ho otestovala, ako sa správa). Na to, aby nechal svoje cucačky a nabehol pomáhať, potrebujeme k nemu "kľúč" - zaklínadlo.
No a teraz ideme na vec:
 1. Povrazy namočíme do slanej vody s trochou čpavku.
 2. Z dlhého povrazu urobíme okolo seba kruh. Kruh má byť taký veľký, aby sa nám v ňom pohodlne robilo.
 3. Na východ, západ, sever a juh postavíme po jednej svieci; zvyšné 4 rozdelíme vždy medzi 2 hlavné, takže nakoniec budeme mať kruh zo špagátu a sviec stojacich po jeho vnútornej strane.
 4. Od severu na juh natiahneme od sviece po sviecu jeden z kratších povrazov, druhý natiahneme od východu na západ, takisto od sviece po sviecu. Tam, kde sa pretnú, je miesto, na ktorom budeme pri rituáli kľačať. (Práve sme si vytvorili ochranný kruh a dve umelé energetické línie. Na ich priesečníku bude energia najvyššia.)
 5. Na východ za hranicu kruhu postavíme žltú sviečku a zapálime ju. Táto má ukázať elementálovi bod, ku ktorému má prísť.
 6. Kľakneme si na priesečník povrazov tvárou na východ. Zapálime kadidlo a obtiahneme ním celý kruh. Sledujeme pritom, aby dym išiel šikmo nahor za kadidelnicou a sledujeme, ako stúpa. Odriekame stále dokola: "Vytváram tichý a mocný priestor. Posvätný priestor, chráň ma v mojom počínaní." (Urobili sme si ochranu pred elementálom a zvyškom jeho energie.)
 7. Druhýkrát obtiahneme kadidlom kruh. Ako to robíme, kadidelnicu pri každej sviečke na chvíľu zložíme a sviečku zapálime. Odriekame dokola: "Svetlo, veď ho ku mne. Kruh, chráň ma pred ním. Dobro k dobru, dobro proti zlu."
 8. Kľačíme na kríži v strede kruhu a z bielka, telesnej tekutiny obete a hliny vyrobíme malú guľôčku. Táto guľôčka slúži pre nás i pre elementála ako psychická linka k obeti, ktorej treba pomôcť (aj keď elementál to asi tak nevidí). Dôležité je, aby sme si počas robenia guľôčky uvedomovali, na čo bude slúžiť. Musíme na to myslieť skutočne intenzívne.
 9. Keď máme guľôčku hotovú, čiastočne do nej vtlačíme oba prívesky - z jednej strany gagát, z druhej strany čierny turmalín.
 10. Prívesky aj guľôčku vysunieme von z kruhu k žltej svieci. Rýchlo sa vrátime do kruhu na našu pozíciu.
 11. Privoláme si elementála. Voláme ho: "Pugšú, počuj moje slová. Mám pre teba potravu. Pugšú, zjav sa!" (Slovo "potrava" je náš kľúč.)
 12. A teraz pozeráme na guľôčku a predstavujeme si, ako sa elementál pred nami zjaví. Je pažravý a teraz dostal príkaz, že má všetko nechať tak a žrať, čo mu ponúkate. Predstavte si ho, ako sa nad guľôčku skloní a vyňucháva, u koho je negatívna energia. Celú guľôčku pohltí svojím telom a potom postupne zmizne, kým guľôčka zostane na mieste. Odriekame: "V mene pomoci žiadam tvoju silu. Zbav XY zlej energie!"
 13. Chvíľu počkáme, až už sa nám elementál nezjavuje pred očami (môže to trochu trvať, ak sme si ho vykreslili skutočne živo). Potom vezmeme guľôčku, vylúpneme z nej kamene a sedíme v kruhu a predstavujeme si, ako Pugšú nájde pobosorovanú osobu, zavesí sa jej na chrbát a cucia a pobosorovaná osoba sa má stále lepšie a lepšie a očividne ozdravieva. Toto si predstavujeme, až kým sviece nedohoria.
 14. Zvyšok sviec a guľôčky zbalíme a na druhý deň zakopeme (alebo vosk rozlámeme na drobné kúsočky a všetko spláchneme do záchoda). Napijeme sa, aby sme sa ukľudnili a stiahli zvyšky energie, ktoré sme v sebe vybudili. Pobosorovanej osobe dáme najprv na týždeň nosiť gagát s tým, že po týždni ho má zničiť - rozbiť alebo zakopať niekam, kde ho nikto nenájde, ale ďaleko a preč od seba. Potom má začať nosiť turmalín, ktorý ju bude ochraňovať od psychických útokov v budúcnosti. Je v ňom energia Pugšúa a tá bude s radosťou vycuciavať každý negativizmus aj po 7.4.
 15. Veľmi nerozmýšľame o tom, čo sme robili. Kedy-tedy si na to môžeme spomenúť, ale nerozoberáme to v duchu. Čakáme na výsledky. Do týždňa by sa mala pobosorovaná osoba spamätať.
 16. Ak máme pocit, že nám Pugšú pomohol (ak vidíme na "obeti" známky zlepšenia), môžeme zaňho po 7.4. po 21:30 zapáliť sviečku - je jedno, akej farby.
Poznámky:
 • Ak nemáme telesnú tekutinu obete, pokúsme sa linku vytvoriť predmetom, ktorý obeti patrí - handričkou zatlačenou do guľôčky, fotografiou zapichnutou do guľôčky alebo podobne).
 • Ak nemáme gagát, môžeme použiť kúsok čierneho uhlia. (Neskôr ho vložíme do vrecúška, aby nešpinilo pobosorovanej osobe šaty, keď ho bude nosiť so sebou.) Ak nemáme čierny turmalín, môžeme použiť záhnedu alebo čierny alebo zlatý obsidián alebo čierny ónyx.

Rituál na odbosorovanie niekoho, koho uriekli, počarovali alebo má jednoducho smolné obdobie (pre seba i pre iných)

23. ledna 2008 v 22:53 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Používa sa v dvoch situáciách: keď máme smolné obdobie na zrušenie smoly alebo keď podozrievame, že nám niekto pobosoroval (alebo niekomu, kto nám je blízky). Vtedy urobíme tento rituál.
Potrebujeme naň:
 • hlinenú bábku, ktorá bude predstavovať osobu, ktorú treba "odbosorovať" (možno použiť aj látkovú bábku, ale potom pozor, aby sa nevzňala od sviečky!)
 • 4 biele sviečky
 • 1 čiernu sviečku
 • zem z cintorína (z hrobu, nie z cestičiek!) na výrobu spomínanej hlinenej bábky
 • odbosorovací olej
 • odbosorovacie kadidlo
 • 4 kúsky bieleho papiera s menom pobosorovanej osoby
 • čiernu šnúrku
 • oltár na rozloženie rituálu
a na posvätenie bábky:
 • dve biele sviece
 • červenú sviecu
 • kadidlo očarovania
 • očistné kadidlo
Postup:
 1. Pred zhotovením bábky očistíme materiál, z ktorého ju urobíme. Použijeme na to očistné kadidlo a slanú vodu. Materiály najprv nadymíme nad horiacim kadidlom a potom poprskáme slanou vodou, pričom odriekame:
  "Čistím ťa v mene Ohňa a Vzduchu,
  Čistím ťa v mene Vody a Zeme."
 2. Kým bábku robíme, predstavujeme si osobu, ktorú má reprezentovať. Pritom si odriekame:
  "Pre má si … (meno) …,
  Vidím ťa ako … (meno) …"
 3. Keď je bábka hotová, postavíme do stredu oltára červenú sviecu, zažneme ju a bábku položíme pod ňu. Položíme ruky nad bábku a prenesieme svoju energiu do nej. Pritom odriekame:
  "Aj keď ste dve veci,
  Ste jeden človek
  A jeho meno znie
  … (meno) …"
 4. Bábku z oboch strán pretiahneme ponad plameň červenej sviece a pokropíme z oboch strán slanou vodou, pričom odriekame:
  "Svätím ťa v mene
  Vzduchu a Ohňa
  ako … (meno) …
  Svätím ťa v mene
  Vody a Zeme
  ako … (meno) …"
  Ak bábku nepoužijeme okamžite, zabalíme ju do bieleho bavlneného alebo ľanového plátna.
 5. Štyri biele sviečky pomažeme odbosorovacím olejom (od stredu k špici a od stredu nadol). Rozložíme ich na oltári podľa nasledovného nákresu:
  odbosorovaci-oltar.jpg
 6. Čelo, hrdlo, oblasť srdca, pupku a genitálií bábky potrieme odbosorovacím olejom a pritom odriekame:
  "Ochrana k tebe prichádza
  Tvoje problémy sa rušia
  A zloba späť nech zasiahne
  Toho, kto ju vyslal."
 7. Priviažeme čiernu sviečku čiernou šnúrkou o chrbát bábky. Čierna sviečka bude predstavovať pobosorovaný stav, ktorým osoba trpí v súčasnosti. Zapálime ju a súčasne odriekame:
  "… (meno) … sa nachádza
  V stave pobosorovanom
  Z ktorého chce uniknúť.
  Táto negatívna energia
  Sa čoskoro stratí."
 8. Zapálime štyri biele sviečky. Odriekame:
  "Tento plameň a tento olej
  Ťa oslobodia od biedy
  Od severu, východu, juhu a západu
  Odvejú zlo z tvojej cesty
  Voľnosť a sloboda, úspech a šťastie
  Nahradia zlobu a útok odvrátia."
 9. Sfúkneme čiernu sviečku, ale biele necháme horieť ešte hodinu. Počas tejto doby si predstavujeme, ako negatívna energia opúšťa osobu, v mene ktorej kúzlo robíme. Predstavujeme si túto osobu obklopenú bielym svetlom. Nakoniec zhasneme biele sviece v opačnom poradí, v akom sme ich zažali. Rituál opakujeme po sedem za sebou idúcich dní.
 10. Niekde v blízkosti (v dome, byte) obete sa musí nachádzať nejaký cudzorodý predmet, ktorý mu spôsobuje negativitu. Môže to byť guľa z čierneho vosku, gris-gris vrecúško alebo čokoľvek, čo tam predtým nebolo alebo čo danej osobe nepatrí. Túto vec treba nájsť a odstrániť, ak pobosorovanie nemá po čase znova prepuknúť. Ak túto vec nájdeme, je dobré zahrabať ju na krížnych cestách, ktoré nevedú smerom na obydlie obete. Pritom sa odrieka:
  "Preč, preč, zlá vec
  Zem ťa pohltí, vezme ti silu
  Preč, preč, zlá vec."
 11. Na konci siedmich dní bábku zabalíme do bieleho plátna a dáme "obeti", aby si ju uložila na bezpečné miesto. Táto bábka by ju mala ochraňovať pred novým útokom. Je dobré dať si ju pod posteľ alebo do blízkosti postele.
Súčasne by sme našej obeti mali dať očistný roztok. Tento roztok vyhotovíme tak, že zmiešame:
 • 4 diely vody
 • 4 diely vínového octu
 • 2 lyžičky morskej soli
 • 1 lyžičku jalapového prášku (Ipomoea jalapa)
 • 1 lyžičku bazalkového prášku
 • 1 lyžičku nátržníka husieho (Potentilla anserina)
Zmes rozdelíme na dvojo. Polovičku použije "obeť" na to, aby si ňou vykropila všetky kúty svojho domu/bytu. Druhá sa zasa rozdelí na polovičky. Jedna polovička sa umiestni k vchodovým dverám, druhá k zadným dverám (alebo aj garážovým dverám).
Po vykropení všetkých rohov obydlia do každého rohu uložíme bôbkový list. To sťaží všetky budúce útoky a odstráni negatívne vibrácie, ktoré mohli prejsť z pobosorovania na steny obydlia.

Ako si poradiť s urieknutím

23. ledna 2008 v 22:50 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Ako si poradiť s urieknutím-
prejavy- zvracanie, môže odpadnúť, nervózny, akoby si nevedel nájsť miesto, nemôže jesť, všetko padá z rúk, doma hádky, výbuchy zlosti k ostatným- obzvlášť podozrivé je, ak sa človek z ničoho nič zmení týmto smerom.
URIEKNUTÝ ČLOVEK NEVYDRŽÍ POHĽAD DRUHÉHO ČLOVEKA !
DOBRÝ ČLOVEK = DOBRÉ OČI !
oči majú veľkú silu, ak zlý pohľad doplní zlé slovo- to je prekliatie !
urieknúť možno hoci kde- v práci, na prechádzke, v autobuse
nemusí byť pri ňom ani zlý úmysel !
schopnosť urieknúť majú- ryšaví, s veľmi čiernymi očami, škuľaví, ženy ktoré nekojili.
- najľahšou korisťou je pre nich novorodenec, starí ľudia s nízkou imunitou.
- zbavenie sa urieknutia závisí od času ako dlho je už na človeku.
- porobenie sa robí na 3,7,9,12,20 rokov. nezničí sa ani úmrtím, prechádza na ďalšie pokolenie až na 7 pokolenie.
Ako mu predísť?
- nechváliť sa s tým čo máme
- všetko hneď neukazovať
- nikdy neukázať prácu, ktorú sme iba začali
- nechváliť sa ani s tým, čo nám ide dobre
závisť je spúšťačom, nepúšťať si závistlivých ľudí, cez prah domu.
Muži po urieknutí začnú piť. Leto, horúčavy- vyčerpáva, človek stráca veľa energie- väčšia pravdepodobnosť urieknutia.
U zlých energia rastie- bočiť od ľudí hádavých, neprajných, dobíjať energiou správnou stravou a pokojom.
Márnivá žena-obdivom môže sama seba v zrkadle urieknúť. potom si musí povedať- "sama seba som uriekla, sama sebe si pomôžem"
- Do pohára hádžeme 9 zápaliek, najprv ich zapálime a hodíme do pohára, ak padnú ku dnu, človek je urieknutý.
- urieknúť možno aj zviera, psa- červený obojok tomu zabraniť- alebo uviazať kúsok červenej stužky na tri uzly.
- najhoršie ak niekto porobí zlými očami- choroba, smrť, majetkové veci
pred prahom- rozliata voda, rozsypaná zem, klince, ihly, špendlíky, kvety, obhorené zápalky, zabité pavúky, obhorené sviečky- môžu ich dať aj do bytu= zlo !!
- veľmi často dochádza k porobeniu na kare.
- najsilnejšie je rodinné prekliatie- ak matka v návale hnevu povie niečo zlé svojmu dieťaťu- slovo ma veľmi silnú moc- dávajte si pozor na to čo hovoríte, v hneve sa radšej ukľudnite. Dobre si zvážte čo poviete, slová sú tiež silná energia, aj nenávisť sa vracia späť.
- najväčšia ochrana- krst, viera, umulety= najsilnejší Dávidova hviezda, nosiť krížik.
- porobenie ťažšie znášajú muži ako ženy.
- ak umrie človek zaťažený porobením, zostáva hore nad hrobom neboštíka a prejde na niekoho alebo viac členov rodiny.
- RAKOVINA- prekliatie
- človek ,ktorý príde o prácu, nesmie v sebe pestovať zlobu voči svojmu bývalému šéfovi- lebo si dlho nenájde novú prácu.
- potrat- najčastejšia príčina porobenia.
- ak človek zomrie nie vlastnou vinou- zavraždený, smaovražda- do 20 rokov sa to dá ešte odstrániť, potom už nie. Lebo takáto duša je 20 rokov na zemi.

Nové životné obzory a nápady

23. ledna 2008 v 22:32 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Niekedy sa v živote vyskytnú situácie, že sme akoby "vyhoreli" - nič z toho, čo nás bavilo, už nie je zaujímavé. Potrebovali by sme "nové obzory", ale kde vziať a nekradnúť? No predsa tu - použite kúzlo pre inšpiráciu!
Budeme naň potrebovať kúsok oranžového kalcitu, buď ako prívesok alebo ako kameň do vrecka. Ak chceme použiť pre lepšie sústredenie kadidlo, môžeme použiť šalviu, tonka-fazule alebo vavrín (=bôbkový list).
Kalcit umyjeme pod tečúcou vodou (rýchlo a bez mydla) a necháme jednu noc na mesačnom svite. Potom je pripravený na naprogramovanie.
Vezmeme ho do oboch dlaní. Sústredíme sa naň, cítime v dlaniach jeho vibráciu (citlivejší cítia akoby tep). Predstavíme si, ako žiari ako svetlo baterky žltooranžovým teplým svetlom. Odriekame:
"Malý kameň, daj víziu
Novú, vábnu perspektívu
Daj mi vidieť nové veci,
Šance, nové záujmy
Svetlo vnes do tejto noci
Kameň, buď mi na pomoci!"
Potom kameň nosíme stále pri sebe a dotýkame sa ho vždy, keď máme pocit, že už nás nič nebaví a všetko už že sme videli.
Poznámka: Ak chceme kúzlo urobiť pre niekoho iného, zoženieme si na túto osobu psychickú linku (postačí fotografia alebo predmet, ktorý danej osobe patrí). Pred zariekadlom vložíme vetu "toto kúzlo robím v mene XY" a potom v zariekadle miesto "mi" používame buď "mu" alebo "jej".

Premenu nezáväzného vzťahu na záväzný

23. ledna 2008 v 22:29 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
" Záväzný vzťah "

Najťažšou fázou mileneckého vzťahu je často bod, v ktorom sa obaja partneri dostatočne dôverne spoznali, no jeden z nich alebo dokonca obaja sa boja urobiť ďalší záväzný krok. Dnes je už menší sociálny tlak,zvlášť na ženy, uzavrieť manželstvo a mať deti a už nie je hanba mať niekoľko vzťahov po sebe.Záväzné rozhodnutie možno oveľa ľahšie odložiť.

Pre ego človeka je bezpečnejšie nezaväzovať sa - cíti sa menej odhalené a môže utajiť sebecké zvyky, ktoré by sa v spoločnom živote mohli stať neznesiteľnými.Naše ego neznáša predstavu, že by sa malo zmeniť. Môže tu ísť aj o staré rany a neistoty, ktoré pri väčšej dôvernosti prameniacej zo záväzku vyjdú na povrch.

Anjelom, ktorí chápu všetku emocionálnu a psychologickú zložitosť záväzku, je Habbiel, anjel prvého neba a pondelka, dňa mesiaca. Mesiac vládne emóciám a má aj temnú stránku - podvedomie. Habbiel môže pomôcť vám alebo vášmu partnerovi nájsť dôveru a odvahu otvoriť sa jasnému, očistnému svetlu záväznej lásky. Habbiela vzývajte v pondelok, zvlášť ak je na oblohe Mesiac. Zapálte deväť bielych sviečok a v izbe rozptýlte vôňu jazmínu. Svoje vzývanie adresujte na všetky štyri svetové strany.Postupujte v smere hodinových ručičiek a začnite na východe.

V MENE MILUJÚCEHO STVORITEĽA VŠETKÉHO,

KTORÝ JE ČISTÝM,BEZVÝHRADNÝM SVETLOM A LÁSKOU,

VOLÁM K TEBE, HABBIEL, VEĽKÝ ANJEL LÁSKY,

ABY SI NAPLNIL MOJE ( ALEBO PARTNEROVO) SRDCE

ODVAHOU A DôVEROU

ZAVIAZAŤ SA CELÝM SRDCOM NAŠEJ LÁSKE,

CTÍM SI ŤA A ĎAKUJEM TI ZA VYPOČUTIE MOJEJ MODLITBY,

V MENE VŠEMOHÚCEHO

Kúzlo na požiadanie o ruku

23. ledna 2008 v 22:22 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Azda nemusím vysvetľovať, na čo toto kúzlo slúži… :-P
Budeme potrebovať:
 • červenú stĺpovú sviečku
 • olivový olej
 • pomarančový kvet drvený
 • drvený koreň z kosatca (Iris germanica), podľa možnosti bielo-fialového
 • drvený aníz
A toto urobíme: Bosorovať budeme v piatok. Na sviečku napíšeme svoje meno a meno svojho drahého/drahej. Okolo oboch mien nakreslíme alebo vyryjeme srdce a sviečku potrieme olivovým olejom. Začíname od stredu smerom nahor a potom od stredu smerom nadol. Bylinky zmiešame, sviečku v nich vyvaľkáme a dáme pozor, aby sa celá dokonale pokryla vrstvou prášku.
Zažneme sviečku. Vyvoláme si v duchu obraz nášho drahého/drahej, ako nás žiada o ruku. Necháme sviečku horieť a pritom odriekame:
"Oheň lásky, túžby, vášne
Prinúť konať (meno), nech začne
Na sobáš myslieť, so mnou chcieť žiť
Na veky vekov - tak to má byť."
Sviečku necháme horieť hodinu, potom ju pridusíme a zhasneme. Nasledujúcich päť piatkov ju znova na hodinu denne zapálime a odriekame zaklínadlo. V posledný piatok necháme sviečku celkom dohorieť a ostatky zakopeme na krížnych cestách ( :-) haha!), ktoré vedú smerom k nám.

Ako privolať osobu do sna

23. ledna 2008 v 22:11 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Ako privolať osobu do sna!
Toto kuzlo robime na osobu,s ktorou si nie sme na cistom,teda nevieme co k nam citi.
Potrebujeme:
-jemny papier
-belase pero-moze byt aj modre :-)
-belasu stuhu
Na papier napiseme do stlpca zhora nadol meno a priezvysko osoby,ktora nas zaujima a vedla svoje meno a priezvysko. V oboch stlpcoch vyciarkneme rovnake pismena,zhodne v oboch menach a priezvyskach.Zvysne pismena napiseme do riadku,dostaneme akysi spolocny znak,symbol nas dvoch. Papier zvinieme,v strede previazeme modrou stuhou a polozime pod vankus. Cely obrad musi prejst v samote a bez vyrusenia.
Pred spanim potom odriekame text :
"PAN SNOV A DUŠI,BUĎ MI NAKLONENY. V NOČNOM ČASE DAJ MI ZNAMENIE. Z TVOJICH UST V ICH TICHOM DRAHOM CHVENI. CHCEM ČITAT PRAVDU, MAŠ MA RAD ČI NIE,POD VANKUŠOM LEŽI JEHO ZNAK,CHCEM IBA PRAVDU O ŇOM ZNAŤ !"
Ak sa dotycny zjavi vo sne,ma k nam velmi blizky vztah. Vylozit sen si uz vsak musime sami.
Aby sme si zapamatali co sa nam sniva,nesmieme sa po prebudeni pozriet do okna alebo zrkadla,hned si to zapiseme na papier a neskor rozoberieme.

“Ozvi sa!” na vyvolanie kontaktu s osobou, s ktorou potrebujeme hovoriť

23. ledna 2008 v 22:08 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Keď chceme, aby sa nám niekto ozval, urobíme toto kúzlo. Potrebujeme naň:
 • novú ihlu na vyšívanie
 • žltú sviecu.
Sviečku neolejujeme. Vezmeme ihlu a pevne ju vtlačíme do sviečky popri knôte. Keď ju celkom zatlačíme, napíšeme alebo do sviece vyryjeme meno osoby, s ktorou sa chceme kontaktovať. Sústredíme sa na danú osobu, zapálime sviečku a necháme ju dohorieť. Daná osoba sa vraj ozve ešte skôr, než svieca dohorí…

“Soľné kúzlo” na vyvolanie kontaktu s osobou, ktorú sme už dávno nevideli a potrebujeme s ňou hovoriť alebo sa stretnúť

23. ledna 2008 v 22:01 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Niekedy sa nám stane, že by sme sa radi spojili s niekým, s kým sme už dlhšie neboli v kontakte. Jeden z dobrých spôsobov je "soľné kúzlo". Potrebujeme naň:
 • trochu soli
 • pohár naplnený čistou vodou.
Pohár s vodou postavíme do stredu pracovnej plochy. Na lepšiu koncentráciu môžeme použiť aj naše astrálne kadidlo. Do našej vysielacej ruky si dáme dve-tri lyžičky soli a nad pohárom urobíme tri rovnoramenné kríže, pričom soľ púšťame do vody. Pritom odriekame:
"Počuj ma, zavolaj, so mnou sa spoj
Kontaktuj ma rýchlo, ponáhľaj!"
Hovorí sa, že než sa voda z pohára odparí, daná osoba sa s nami skontaktuje.

kúzlo na splnenie želania

23. ledna 2008 v 22:00 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
ja mám odskúšané také malé kúzlielko: na papier si napíšem želanie vo forme: želám si to a to, /želanie musí byť presne formulované, v prítomnom čase pokiaľ je možné bez podmienok, /aby, keď ap./ zapálim sviečku /hocijakú/ papier so želaním spálim /popol rozsypem - premena energie/ a počkám kým sviečka dohorí, pričom intenzívne myslím, ako sa veci zmenia keď sa želanie vyplní.

Kúzlo “Novena” na splnenie želania

23. ledna 2008 v 21:57 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
"Novena" je rituál, ktorý nám má naplniť nejaké želanie. Spája sa s novom a trvá deväť po sebe idúcich dní - čiže nič pre netrpezlivcov :-P !
Potrebujeme naň:
Kúzlo začíname v prvý deň novu. Robíme ho deväť po sebe idúcich dní a ak náhodou jeden deň vynecháme, začneme odznova.
 1. Svoje prianie napíšeme veľkými tlačenými písmenami na každý z deviatich lístočkov a na každý lístok postavíme jednu sviecu.
 2. Každú noc zažneme a kompletne spálime jednu sviecu (preto odporúčam menšie sviece alebo farebné kahance) a kým pozeráme do plameňa, v duchu si vykresľujeme, ako sa naše prianie napĺňa.
 3. Keď už svieca dohára, spálime nad ňou lístok s prianím. Popol si odložíme a zakopeme ho na nejaké miesto, kde sa presekávajú zemské línie - pri chodníku, "na krížnych cestách" ,( v záhrade, kde sa križujú cestičky medzi hriadkami a pod. (Ak také miesto nemáme, vieme si ho dočasne v prírode vytvoriť tak, že si odinakiaľ donesieme nazbierané kamienky a vyložíme si z nich v odstupe 20-30 cm na danom mieste kríž. Dôležité je, aby boli nazbierané inde.)
 4. Takto pokračujeme každú noc a popol vždy za dňa zahrabeme k popolu z minulého dňa.

Ako sa zbaviť trápenia s láskou

23. ledna 2008 v 21:54 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Chceš sa zbaviť trápenia s láskou?
Postav ružovú sviečku medzi biele a na papier napíš meno muža,na ktorého chceš zabudnúť. Papier s menom spáľ v plameni ružovej sviečky a hovor :
"Nech tvoje meno zhorí jasným plameňom to,že na teba zabudnúť ma oslobodí v tento moment!"
Popol nechaj napadať do misky s vodou pri splne.

“Nechaj to za sebou!” pre prípady, keď nás ťaží niečo z minulosti, čoho sa nedokážeme zbaviť - stará láska, nešťastné detstvo, finančná strata, zločin spáchaný na nás, neuskutočnený sen alebo čokoľvek iné

23. ledna 2008 v 21:53 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Toto kúzlo sa používa vtedy, keď nás ťaží niečo z minulosti, čoho sa nedokážeme zbaviť - stará láska, nešťastné detstvo, finančná strata, zločin spáchaný na nás, neuskutočnený sen alebo čokoľvek iné. Kúzlo nám pomôže nechať to všetko za sebou, urobiť čiaru a začať znova. Použijeme na to energiu boha Saturna, ktorý vládne nad koncami, ktoré vedú k novým začiatkom. Preto kúzlo budeme robiť v sobotu, v deň, ktorý patrí Saturnovi.
Budeme potrebovať:
 • kadidlo (môže byť aj tyčinka; je jedno, aký druh)
 • hárok papiera
 • čierne pero
 • kúsok čiernej stuhy
 • malú lopatku.
Postup:
 1. Presne popíšeme náš problém. Čiernym perom ho napíšeme na papier, tak špecificky, ako len dokážeme (podrobne, presne, výstižne). Nepíšeme litánie, len pár slov: "moje manželstvo" alebo "moje detstvo" alebo "požiar" alebo "havária" a pod. Ak sa potrebujeme vysporiadať s viacerými vecami odrazu, napíšeme ich tam všetky.
 2. Vytýčime si magický priestor.
 3. Zapálime kadidlo a fokusujeme svoju energiu.
 4. Niekoľko minút pozeráme, čo sme napísali na papier. Sústredíme sa na to, že tieto udalosti už nie sú súčasťou nás.
 5. Zrolujeme papier do trubičky a necháme ju vydymiť nad kadidlom. Sledujeme, ako ju dym olizuje a pritom odriekame:
  "V kadidle dymu
  Údiš sa, príkorie
  Dym ťa preč odnesie
  Moc nado mnou ti berie."
  Opakujeme to tak dlho, až skutočne veríme tomu, čo hovoríme.
 6. Zhužveme papier do guličky. Vložíme ho do dverí tak, že pri zavrení dverí sa pripučí medzi dverami a verajou. Zaplesneme naň dvere a nahlas odriekame:
  "Dvere stisnú, dvere zničia
  Silou, danou od Janusa
  Za xxxx dvere zatresnem
  Túto kapitolu zo života vymažem!"
  Miesto "xxxx" použijeme slová, čo sme napísali na papier. Znova a znova dverami búšime do guličky papiera. To nám pomôže uvoľniť nahromadené a potlačené emócie.
 7. Nakoniec papier znova z dverí vyberieme, roztrháme ho na dlhé pásiky, tie zhužveme a previažeme čiernou stuhou. Pozohýbame ich, nakoľko to len ide, a pri každom zohnutí ich previažeme stuhou.
 8. Odhodíme guču papiera do smetí, aby sme jasne videli, ako málo pre nás stará záťaž znamená.
 9. Uzemníme sa.
 10. Na druhý deň ráno (symbol nových začiatkov) vyberieme guču papiera zo smetí a pomocou lopatky ho zakopeme na mieste, okolo ktorého často chodíme. Zakopeme ho dostatočne hlboko, aby ho dážď nevyplavil alebo zvieratá nevyhrabali. (Ak nemôžeme papier zakopať, spálime ho a jeho popol rozsypeme na spomínanom mieste.)
 11. Zakaždým, keď nabudúce pôjdeme okolo toho miesta, povieme si: "je to za mnou".
Po čase sa nám stane, že zabudneme opakovať "je to za mnou", keď okolo tohto miesta pôjdeme. To je príznak, že na príkorie zabúdame a že naše kúzlo už účinkuje.

Nápoj pravdy určený na to, aby nám osoba, ktorá ho vypije, povedala pravdu

17. ledna 2008 v 21:36 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Víno pravdy
potrebujeme:
biele a červené víno - množstvo v pomere 2:1
2 nádoby
2 ližice alkoholu ( na liter vína )
3 štipky majoránky
na špičku noža biele korenie ( peper )
rovnake množstvo petržlenovej vňate a saturejky
2 štipky škorice
a kovovú čašu (teda pohár)
biele a červene víno zmiešaj v pomere 2:1 niekde na voľnom priestranstve ked´mesiac bude v splne. zmiešane vína 3x prelej z jednej nádoby do druhej. potom doma to víno pomaly ohrej a nalej do toho alkohol. pridaj koreniny a za stáleho miešania ( do ktorej strany sa neuvádza :-) ) spolu to var 7 minut a odriekaj tieto slová:
čo budem chcieť vedieť
bude mi povedané
pravda vyjde najavo,
aj keby bola v sude.
ty mi povieš všetko, na co sa ťa budem pýtať,
ak nie potom budeš ľutovať… ( ten koniec sa mi nepači ja by som to povedala asi inač - prečo sa vyhražať….)
víno treba použiť do 10 dní. ak z neho zostane treba ho vyliať. uvedená osoba by ho mala piť z kovovej čaše a vraj už po prvom dúšku by mala na otazky odpovedať pravdivo. ( nemam to oskušane či to funguje ale ako sa hovorí vo vine je pravda tak možno bude aj v tomto ) :-)

Rozhodnutie sa medzi dvoma partnermi

17. ledna 2008 v 21:34 Kniha kúziel ( Bosoráctvo )
Ide o ďalšie z kúziel prebratých z internetu, dávam ho jedna k jednej, a to hlavne preto, že odpovedá na problémy niekoľkých ľudí z poslednej doby. Používa sa, keď máme dvoch možných partnerov, ktorí sa nám rovnako páčia a nevieme sa medzi nimi rozhodnúť. Ale vraj sa dá použiť i na rozhodovanie sa medzi akýmikoľvek dvoma vecami - mení sa podľa potreby.
Potrebujete: 7 sviečok (zo šiestich bude kruh, jedna vedľa vás), kyvadlo, papier a pero.
Postup:
 1. Na dve strany papiera napíšete dve mená, dáte si ho pred seba, ľavú ruku si dáte tesne nad plameň sviečky, do pravej ruky si zoberiete kyvadlo.
 2. Zavriete oči, myslite na kyvadlo a odriekajte kúzlo:
  "Rozhodnúť sa neviem
  koho mám radšej,
  ukáž mi kyvadlo
  u koho mám nádej?!"
 3. Potom kyvadlo nechajte voľne spadnúť z vašej ruky na papier, stále však majte zavreté oči. Až keď kyvadlo dopadne, pozrite, na koho dopadlo. To je váš vyvolený.